Kurz Trenér III.třídy

UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

ve spolupráci s ČESKOU FEDERACÍ SPASTIC HANDICAP – členskou národní organizací BISFed

pořádá kurz 

TRENÉR III. TŘÍDY/

WORLD BOCCIA COACH - LEVEL 1

PARALYMPIJSKÝ SPORT BOCCIA
(rozsah a náplň kurzu plně akceptuje kvalifikační řád České federace Spastic Handicap)


Místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, J. Martího 31, Praha 6 

Termín konání:  1. část – on-line výukové moduly: 1.10.2021 – 30.4.2022
                               2. část – závěrečný kurz: 6. - 8.5.2022

Program kurzu:

 

   

 FTVS obecná část    

 • Anatomie a kineziologie
 • Fyziologie a fyziologie zátěže
 • První pomoc
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Sportovní trénink
 • Doping
 • Kompenzace zátěže

   ČFSH speciální část   

 • O sportu – úvod               
 • Struktura organizací a RTB             
 • Koncepce Paralympijského sportu boccia  
 • Boccia klub – fungování  
 • Klasifikace
 • Role, činnost a odpovědnost trenéra
 • Sebereflexe koučinku
 • Sportovní vybavení          
 • Pravidla hry (základ pro trenéry)
 • Vývoj hráče
 • Technické principy          
 • Plánování           
 • Tréninková jednotka       
 • Taktika a strategie           
 • Analýza sportovního výkonu ve sportu boccia

Osvědčení a certifikace:

 • Osvědčení FTVS a ČFSH o absolvování kurzu
 • World Boccia Certificate - Coach Level 1
 • Trenérskou licenci C (při splnění dalších podmínek)
POKYNY A PŘIHLÁŠKA

Podmínky pro přijetí: věk minimálně 18 let

Počet účastníků kurzu: maximálně 16

Počet hodin: 57 (on-line výukové moduly 35 h; praxe 22 h)

Cena kurzu: 3.400,- Kč (včetně DPH)

Kurz proběhne formou samostudia formou výukových modulů na platformě Google Classroom v průběhu tří měsíců a v navazujícím prodlouženém víkendu. Součástí kurzu je teoretická a praktická závěrečná zkouška.

Garantem pro obecnou část studia je PhDr. Klára Daďová, Ph.D. katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství a garantem speciální části je Michaela Řiháčková, mezinárodní lektorka BISFed se Sandrou King, mezinárodní lektorkou BISFed.

V případě zájmu přihlášku a další informace naleznete na:

Kurzovné zahrnuje zabezpečení lektorského vedení a výukových prostor. Posluchači obdrží teze přednášek. Ubytování a stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. 

Nabídka možného ubytování: UK FTVS – VOKOVICE – tel. 220172015 (p. E. Švábová); ARITMA – Vokovice (v blízkosti FTVS) – tel. 235 351 356; Hostel Tyršův dům – 257 007 397 (doporučujeme), /hotel Krystal (v blízkosti FTVS) – tel. 220563411 – hotelové ceny ubytování/.

Stravování možno řešit v restauračních prostorách FTVS, popř. v blízkosti Tyršova domu (běžně využíváno studenty trenérské školy nebo studenty kombinovaného studia UK FTVS).

Na základě přihlášky bude účastníkům zaslány další pokyny.

ČASOVÝ PROGRAM

Pátek 6.5.

8:50 – 9:00 – úvod
PhDr. Klára Daďová, Ph.D. (FTVS)
Mgr. Daniel Novotný MBA (SH)
Michaela Řiháčková (World Boccia)

09:00 – 10:00 – Anatomie a kineziologie
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. (FTVS)

přestávka

10:15 – 11:15 Fyziologie zátěže
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. (FTVS)

oběd

12:15 – 13:45 – Sportovní trénink
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (FTVS)

přestávka

14:00 – 15:15 – Kompenzace
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. (FTVS)

přestávka

15:30 – 16:15 – O sportu, struktura organizací a koncepce
Michaela Řiháčková (World Boccia)

16:15 - 16:55 – Boccia klub
Michaela Řiháčková (World Boccia)

16:55 - 17:00 - zakončení prvního dne

Sobota 7.5.

09:00 – 09:10 – úvod  
Michaela Řiháčková (World Boccia)
Sandra King (World Boccia)

09:10 – 10:30 – Role, činnost a odpovědnost trenéra  
Sandra King (World Boccia)

přestávka

10:40 – 12:15 – První pomoc
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D. (FTVS)

oběd

13:00 - 13:30 – Dlouhodobý rozvoj sportovce a klasifikace hráče
Michaela Řiháčková (World Boccia)

13:30 - 14:00 – Pravidla hry základ pro trenéry
Michaela Řiháčková (World Boccia)

přestávka

14:10 - 15:20 – Technické principy
Sandra King (World Boccia)

15:20 - 17:00 – Sportovní vybavení
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán – (externí specialista a výrobce boccia sportovního vybavení)

17:00 - zakončení druhého dne

Neděle 8.5.

09:00 – 10:00 – Plánování sportovní činnosti a tréninková jednotka v praxi
Michaela Řiháčková (World Boccia)

10:00 – 11:00 – Observace a analýza sportovního výkonu
Sandra King (World Boccia)

přestávka

11:10 – 12:15 – Přizpůsobení tréninku pro hráče všech úrovní
Sandra King (World Boccia)

oběd

13:00 – 15:30 – praktické zkoušky 
Michaela Řiháčková (World Boccia)
Sandra King (World Boccia)                   

15:45 – 16:00 – závěrečný přehled
Michaela Řiháčková (World Boccia)

16:00 – poděkování, certifikace a ukončení kurzu
PhDr. Klára Daďová, Ph.D. (FTVS)
Ph.D. (FTV) Mgr. Daniel Novotný MBA (SH) 
Michaela Řiháčková (World Boccia)
Sandra King (World Boccia)