ŠKOLENÍ BOCCIA TRENÉRŮ

2. školení trenérů/cvičitelů/asistentů Boccia 2017                             

Školitel: Michaela Řiháčková
Koordinátorka RTB SH
Členka Výboru pro rozvoj (BISFed)
Certifikovaná trenérka sportu boccia UKCC level II.

7. 10. 2017 (sobota)

09:00 – 13:00  1. část školení:

1.  O sportu – úvod 
1.1 Definice sportu boccia
1.2 Klasifikace

2.  Činnost trenéra
2.1  Role, odpovědnost a etický kodex
2.2  Tvorba komfortního prostředí a bezpečného zázemí
2.3  Plánování dlouhodobé činnosti
2.4  Tvorba tréninkového plánu pro samostatnou tréninkovou jednotku v rámci dlouhodobého plánování

3.  Technické principy 
3.1 Schopnost, dovednost a technika
3.2 Metody a styly odhodu
3.3 Typy hodů
3.4 Proces hodu

4.  Taktické principy
4.1 Strategie
4.2 Taktika
4.3 Činění rozhodnutí
4.4 Momentum
4.5 Otázky, zpětná vazba – metody

5.  Analýza sportovního výkonu 
5.1 Biomechanika
5.2 Notační analýza

6.  Rozvoj sportovce
6.2 Jídelníček – nutriční hodnoty, hydratace
6.3 Rozvoj fyzické kondice pro bocciu
6.4 Nastavení mysli – složky efektivního myšlení

7.  Úspěšný průběh soutěže 

8.1 Příprava na soutěž
8.2 Průběh soutěžních dnů – na co se zaměřit?
8.3 Před zápasem – na co se zaměřit?
8.4 Průběh zápasu – na co se zaměřit?
8.5 Dění po zápase

13:00 – 14:00  přestávka na oběd

14:00 – 18:00  2. část školení:

8.  Nová Pravidla v rámci 1. školení rozhodčích ČFSH ve sportu boccia

Od 18:00 - volná diskuse

8. 10. 2017 (neděle)

09:00 – 13:00 3. část školení:                                          

9. Práce s reprezentanty ČR
9.1 Diskuze o práci s reprezentantem