ÚSPĚŠNÝ PRŮBĚH TURNAJE

ZÁSADY SPRÁVNÉHO TRÉNINKU

 • PŘÍPRAVA PŘED TURNAJEM
 • PRŮBĚH TURNAJE

Turnaj je příležitost  k tomu, aby sportovec předvedl všechny své dovednosti, které vybudoval na tréninku. Výsledky jsou měřítkem úspěšnosti, zdrojem další motivace a velmi cenných informací o hráči. Průběh zápasu na turnaji odhaluje skutečnou realitu okolo tréninkové přípravy.

Účely či důvody, proč se hráči turnaje účastní, mohou být různé. Cílem nemusí být pro hráče vždy vyhrát medaili, ale například zlepšit si osobní výkon – být lepší než na předešlé soutěži, potkat se s ostatními, čelit výzvám, otestovat si svou mysl pod tlakem. Sportovní vývoj je dlouhodobý proces a i cíle během něj se postupně vyvíjí.

V paralympijském sportu boccia probíhají soutěže jednotlivců a párové/ týmové soutěže. Trenér zvažuje účast svých hráčů na turnajích na základě několika faktorů:

 • Vhodnost účasti na turnaji s ohledem na herní úroveň a aktuální herní formu sportovce.
 • Zhodnocení konkurence na daném turnaji.
 • Pokud jde o párový/ týmový turnaj, trenér hodnotí aktuální sportovní formu celé skupiny hráčů.
 • PŘÍPRAVA PŘED TURNAJEM

V období před turnajem by měli hráči získat:

 • informace o organizaci turnaje
 • informace o dopravě hráčů na turnaj
 • informace ohledně  stravy a hydratace
 • plán turnajového režimu
 • profily soupeřů v souvislosti s nastavením vhodné strategie
 • výběr vhodného sportovního vybavení na turnaj
 • konzultaci v souvislosti se sportovní výzvou na turnaji
 • informace o změnách pravidel
 • informace o klasifikačním procesu a antidopingu
 • informace o jednotném oblečení na turnaji
 • nastavení cíle a účelu účasti

INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJEME HRÁČŮM PŘED TURNAJEM

 • V PRŮBĚHU TURNAJE

ČASOVÝ PROGRAM NA DALŠÍ TURNAJOVÝ DEN

V reprezentačním týmu používáme během turnaje časový program na další den. Dostávají jej asistenti hráčů vždy večer na následující den. Všichni tak přesně ví, kdy kde mají být, aby se nic nezmeškalo.  Během turnajového dne, kdy má trenér více hráčů s rozdílnými časy jejich zápasů je tento systém velmi efektivní.

PŘED ZÁPASEM

 • Trenér hráči zajistí místo pro fyzické rozcvičení.
 • Dle dohody s hráčem přípravu provede trenér či asistent. Pokud se s hráčem připravuje asistent, trenér by měl průběžně aktivitu kontrolovat.
 • Připomenutí a kontrola, zda má hráč dostatek vody či vhodných tekutin.
 • Zajištění včasného příchodu hráče do call roomu dle pravidel.

V PRŮBĚHU ZÁPASU

Trenér sleduje své hráče v průběhu zápasu tak, aby jim mohl poskytnout věcnou konstruktivní připomínku, která eventuelně ovlivní hru v dalším zápase. V případě hry párů a týmů, kdy je jedna minuta přestávky, je vhodné hráče povzbudit a pozitivně motivovat. Zprávy, které jdou směrem k hráčům během těchto přestávek mezi směnami jsou vždy pozitivní. Pokud tým/ pár hru prohrává a hráči si neví rady, je vhodné krátce nastavit změnu pro další směnu zápasu, kterou má trenér s hráči dohodnutou v rámci strategie s ohledem na vývoj zápasu. Například změna délky podání. Záměr trenéra je pomoci najít hráčům cestu zpět do jejich komfortní zóny, do jejich vnitřního prostředí. Utišením mysli by měli začít hráči prožívat znovu přítomný okamžik a dostat mysl do tkz. stavu "flow".

PO ZÁPASE

Trenér se vždy ujistí, že hráč zklidnil tělo i mysl, popřípadě může provést lehká cvičení či dýchací sestavu. Krátká rutinní činnost po zápase je dobrý návyk a pokud hráč hraje další hru, tento proces pomůže k rychlejší regeneraci sil. Trenér či asistent se ujistí, že hráč má dostatek tekutin, popřípadě ovoce či něco malého k občerstvení.  Trenér hráče Informuje o následující aktivitě na turnaji.

Pokud dává trenér sportovci zpětnou vazbu během turnaje, je dobré:

 • připomenout sportovci soustředit se na přítomnost, nikoli na konečný výsledek
 • být konstruktivní a pozitivní
 • připomenout hráči, co dělá dobře
 • vyjádřit sportovci důvěru

Zpětná vazba po turnaji by měla obsahovat:

 • shrnutí analýzy sportovního výkonu
 • zdůraznění, co hráč udělal správně
 • diskuzi, co vylepšit
 • zhodnotit, co se hráč na turnaji naučil a identifikovat jak to přispěje k budoucímu úspěchu.