HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

souřasnost a paralympijský cyklus 2021 - 2024

Každý úspěch začíná odhodláním to zkusit.

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen TJ/SK) jsou registrovány u jednotlivých sportovních svazů a tvoří základ sportovního prostředí. V každém TJ/SK jsou registrováni sportovci, kteří si po dobu své sportovní kariéry prochází jednotlivými úrovněmi sportovního vývoje.

Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze odborně a systematicky vedenou sportovní přípravou. Po dobu sportovního vývoje hráče s ním pracují trenéři a odborníci např. z oblasti fyzioterapie či psychologie. Pro hráče výkonnostní úrovně budeme i nadále aktualizovat informace v souvislosti s tréninkem, pomáhat při objednávkách sportovního vybavení a vzdělávat klubové trenéry v souladu rozvojem trenérství, který udává Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

 HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

Hráč sportující minimálně 2x týdně v průběhu kalendářního roku a pravidelně se účastnící sportovních soutěží.
(definice z programu MŠMT - národní koncepce paralympijského sportu boccia je tvořena v souladu programy MŠMT a rozvojem sportu na mezinárodní úrovni řízeném Mezinárodní federací sportu boccia BISFed).

V období 2021 - 2024 se definice hráče na výkonnostní úrovni upraví tak, aby byla v souladu s pojmy a programy nově vzniklé Národní sportovní agentury.

SPORTOVNÍ ČINNOST HRÁČE VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

Hráč se účastní organizovaných tréninků a turnajů, ve kterých se postupně učí soutěžit a používat vše, co zná z tréninků. Tréninkové jednotky pro mírně pokročilé hráče jsou systematické a obsahově hodnotné, ale i zábavné, aby sportovní činnost zaujímala stále hráčovu pozornost. V této fázi je důležitá průběžná kontrola činnosti (fyzická přítomnost trenéra na tréninku), aby byly průběžně odstraňovány chyby a aby hra korespondovala s herními pravidly. Na turnajích se hráči učí postupně jak soutěžit a co soutěž přináší, učí se zpracovávat své dojmy z prvních vítězství i procházet sportovními nezdary. Nastaveným tréninkovým programem v této fázi se hráči tvarují, program sportovního tréninku hráčů na střední úrovni má přípravný charakter pro dosažení následné sportovní výkonnosti.

Hráč postupně zdokonaluje své herní dovednosti prostřednictvím progresivních tréninkových jednotek, na kterých čelí adekvátním (a stále vyšším) sportovním výzvám. Sportovní výkonnost a herní dovednost se postupně zvyšuje na stupně pokročilý až vyšší pokročilý.  V této fázi by měl mít sportovec vytvořen krátkodobý i dlouhodobý tréninkový plán. Správný trénink má stále velmi důležitý význam. Rozvoj kondice, dovedností, taktických schopností, psychologických rysů, získávání zkušeností výkonnosti v soutěži – vše se rozvíjí postupně a dlouhodobě.

TALENTOVANÍ SPORTOVCI

Sportovci, jejichž herní dovednosti jsou na stupních pokročilý až vyšší pokročilý, ale stále nedosahují takové pozice v národním žebříčku, která by jim zajistila nominaci do reprezentace, jsou identifikováni jako talentovaní sportovci. Pro talentované sportovce jsou nastaveny aktivity a informace tak, aby byli připraveni na vstup do reprezentace. Věková hranice talentovaných sportovců není nijak omezena. Dle nového návrhu struktury mezinárodních turnajů BISFed od roku 2022 budou organizovány turnaje pro talentované sportovce a mládež.

INFORMACE ONLINE PRO HRÁČE VŠECH ÚROVNÍ