ZÁPASY K VIDEO ANALÝZE

PARALYMPIJSKÝ SPORT BOCCIA

ZÁPASY JEDNOTLIVCŮ

ZÁPASY PÁRŮ A TÝMŮ

BC1 JEDNOTLIVCI

BC2 JEDNOTLIVCI

BC3 JEDNOTLIVCI

BC4 JEDNOTLIVCI

BC4 JEDNOTLIVCI - KAMERA NAD KURTEM

BC4 JEDNOTLIVCI

TÝMY BC1/ BC2

PÁRY BC3

BC3 PÁRY

PÁRY BC4