ANTIDOPING

Play true.

Seznam je platný od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

zdroj: Antidopingový výbor ČR

Od roku 2004 je Světová antidopingová agentura (WADA) zodpovědná za přípravu a zveřejňování seznamu látek a metod, které jsou ve sportu zakázány, známý jako Seznam zakázaných látek a metod dopingu (The Prohibited List).

Jedná se o jeden mezinárodních standardů, který identifikuje látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimosoutěžně), pouze při soutěži a látky zakázané při určitých sportech. Látky a metody uvedené v seznamu jsou klasifikovány podle různých kategorií (jako jsou steroidy, stimulanty nebo genový doping).

Sportovec může mít povoleno používat ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku.


Světový antidopingový kodex vyžaduje, v rámci boje proti dopingu v rámci podpory ducha sportu,
po každé Antidopingové organizaci, aby vytvořila a realizovala vzdělávací a preventivní programy pro sportovce, včetně mládeže, a pro doprovodný personál sportovců.Interaktivní kvíz antidopingového výboru ČR.


Tento on-line program dává sportovcům informace o nebezpečí dopingu a významu antidopingové kontroly a ukazuje cesty, jak mu předcházet. Současně podporuje pozitivní postoje k boji za čistý sport. Informuje také o tom, jaké látky a metody jsou ve sportu zakázané.

Poskytuje nejdůležitější antidopingová témata vzdělávání pro trenéry jak vrcholových, tak i rekreačních sportovců. Informuje také o dalších výukových programech v této oblasti a obsahuje i kvízy.

CERTIFIKÁTY REPREZENTANTŮ BOCCIA - antidopingový vzdělávací program sportovce

CERTIFIKÁTY TRENÉRŮ REPREZENTACE BOCCIA - antidopingový vzdělávací program trenéra