• slide
  • slide
  • slide
Spastic

O nás

Česká federace Spastic Handicap je nestátní nezisková organizace, právní formou spolek, svou činnost pro handicapované sportovce vykonává již od roku 1992. Zaměřujeme se především na spasticky postižené, tedy sportovce s převážně vrozenými pohybovými vadami, zejména pak následkem dětské mozkové obrny. Spasticita (chorobně zvýšené svalové napětí) je zde hlavním průvodním jevem. Jsme členem Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců České republiky. Jsme také členem a jediným zástupcem pro Českou republiku v mezinárodní organizaci spasticky handicapovaných CPISRA, která patří k zakládajícím členům Mezinárodního paralympijského výboru.

V roce 2013 jsme se stali řádnými členy nově vzniklé Mezinárodní sportovní federace boccie BISFed. Ve sdružených tělovýchovných jednotách a klubech nabízíme handicapovaným možnost seznamovat se s různými sporty, které jsou pro ně vhodné z hlediska jejich postižení, organizujeme samozřejmě řadu akcí, kde si mohou tyto sportovní aktivity vyzkoušet. Pokud u některých jedinců přerůstá jejich zájem za hranice rekreačního sportu či využití volného času, snažíme se jim zajistit vhodné podmínky pro trénink, materiální vybavení, odborné vedení a účast na vrcholných domácích i zahraničních soutěžích. Starost o perspektivní jedince pak přebírají specializované sportovní týmy v reprezentačních kádrech různého stupně. Snem každého handicapovaného sportovce je mimo účasti na Mistrovstvích světa a Evropy, především účast v Paralympijských hrách. Je to však dlouhá cesta. Federace se snaží sportovcům na této cestě maximálně pomoci a to ve všech oblastech tak, aby měli všechny možnosti svého cíle dosáhnout.

Největší pozornost v naší federaci je věnována paralympijským sportům, které naši členové provozují na mezinárodní úrovni. Jsou jimi atletika, boccia, curling, cyklistika, lukostřelba a alpské lyžování. V těchto sportech se naši členové připravují od svých začátků až po vrcholovou úroveň, na které naši sportovci reprezentují Českou republiku na nejvýznamnějších sportovních akcích typu mistrovství světa a paralympijských her. Naše činnost se samozřejmě nezaměřuje jen na výkonnostní sport, ale značnou část úsilí věnujeme rekreačním formám sportovního vyžití všech našich členů, stejně tak jako snahám o jejich začlenění do majoritní společnosti.

Jaké sporty provozujeme

Náš realizační tým atletiky je jedním z nejaktivnějších týmů, který každoročně organizuje spolu s TJ tři celorepublikové závody, řadu soustředění mládeže i dospělých a také testovacích srazů reprezentace. Pravidelné výjezdy na kvalitně obsazené zahraniční závody pomáhají získávat potřebné závodnické zkušenosti mladým adeptům reprezentačních kádrů a otestovat formu reprezentantů.

Boccia je v naší federaci sportem s největší náročností na realizační tým a zároveň je jedním z prioritních ve federaci. Všichni hráči boccii jsou nejvíce postižení vozíčkáři, kteří potřebují asistenci a celodenní servis. Federace pořádá v průběhu roku několik víkendových turnajů rozdělených na I., II. a III. ligu.

Dalším naším sportem je curling určený ve vrcholové formě, bohužel pouze vozíčkářům. I přes nemnohé tréninkové možnosti si našel své příznivce i v řadách našich členů.

Cyklistika je v naší federaci jedním z nejúspěšnějších sportovní odvětví. Opírá se o práci trenérů s mládeží a vynikající reprezentaci. Na silničních závodech si mohou všichni naši členové změřit navzájem své síly, a pokud předvádějí vynikající výkony, získat místo v reprezentačním kádru.

Lukostřelba je dalším sportem, kde se díky práci mnoha nadšených lidí, dostavují výsledky i na vrcholných akcích.

Naším nejmladším sportem je snowboard, který byl nově zařazen do programu zimních paralympijských her.

Ve federaci se jednotlivci nebo kluby dále věnují florbalu, fotbalu, kuželkám, lyžování, plavání, stolnímu tenisu, šachům, a dalším sportům.

Kalendář akcí

Aktuality

Kvalifikace LPH Tokio 2020

Dne 15.5.2020 zaslala Mezinárodní federace sportu boccia BISFed České federaci Spastic Handicap a Českému paralympijskému výboru oficiální potvrzení kvalifikace na LPH Tokio 2020. Sportovní sen se tak proměnil ve skutečnost Kateřině Cuřínové a Adamu Peškovi.

Manuál pro mezinárodní rozhodčí

Manuál postupů, procedur a spoustu praktických rad pro mezinárodní rozhodčí v češtině.