O NÁS

O NÁS

Česká federace Spastic Handicap je sportovní svaz, právní formou spolek, svou činnost pro handicapované sportovce vykonává již od roku 1992. Zaměřujeme se především na spasticky postižené, tedy sportovce s převážně vrozenými pohybovými vadami, zejména pak následkem mozkové obrny. Spasticita (chorobně zvýšené svalové napětí) je zde hlavním průvodním jevem. Jsme členem Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců České republiky. Jsme také členem a jediným zástupcem pro Českou republiku v mezinárodní organizaci spasticky handicapovaných CPISRA, která patří k zakládajícím členům Mezinárodního paralympijského výboru.

V roce 2013 jsme se stali řádnými členy nově vzniklé Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. V registrovaných tělovýchovných jednotách a klubech nabízíme handicapovaným možnost seznamovat se s různými sporty, které jsou pro ně vhodné z hlediska jejich postižení, organizujeme samozřejmě řadu akcí, kde si mohou tyto sportovní aktivity vyzkoušet. Pokud u některých jedinců přerůstá jejich zájem za hranice rekreačního sportu či využití volného času, snažíme se jim zajistit vhodné podmínky pro trénink, materiální vybavení, odborné vedení a účast na vrcholných domácích i zahraničních soutěžích. Starost o perspektivní jedince pak přebírají specializované sportovní týmy v reprezentačních kádrech různého stupně. Snem každého handicapovaného sportovce je mimo účasti na Mistrovstvích světa a Evropy, především účast v Paralympijských hrách. Je to však dlouhá cesta. Federace se snaží sportovcům na této cestě maximálně pomoci a to ve všech oblastech tak, aby měli všechny možnosti svého cíle dosáhnout.

Největší pozornost v naší federaci je věnována paralympijským sportům, které naši členové provozují na mezinárodní úrovni. Jsou jimi atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba a alpské lyžování. V těchto sportech se naši členové připravují od svých začátků až po vrcholovou úroveň, na které naši sportovci reprezentují Českou republiku na nejvýznamnějších sportovních akcích typu mistrovství světa a paralympijských her. Naše činnost se samozřejmě nezaměřuje jen na výkonnostní sport, ale značnou část úsilí věnujeme rekreačním formám sportovního vyžití všech našich členů, stejně tak jako snahám o jejich začlenění do majoritní společnosti.

  • DŮLEŽITÉ ODKAZY
ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

MEZINÁRODNÍ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR


MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE SPASTIKŮ

ČESKÁ UNIE SPORTU

ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR ČR 


UNIE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ ČESKÉ REPUBLIKY