O NÁS

Česká federace Spastic Handicap je sportovní svaz, právní formou spolek, který svou činnost pro handicapované sportovce vykonává již od roku 1992. Zaměřujeme se především na spasticky postižené, tedy sportovce s převážně vrozenými pohybovými vadami, zejména pak následkem mozkové obrny. Spasticita (chorobně zvýšené svalové napětí) je zde hlavním průvodním jevem.

Jsme členem Českého paralympijského výboru a Unie zdravotně postižených sportovců České republiky. Jsme také členem a jediným zástupcem pro Českou republiku v mezinárodní organizaci spasticky handicapovaných CPISRA, která patří k zakládajícím členům Mezinárodního paralympijského výboru. V roce 2013 jsme se stali řádnými členy nově vzniklé Mezinárodní federace sportu boccia BISFed.

V registrovaných tělovýchovných jednotách a klubech nabízíme  handicapovaným možnost seznamovat se s různými sporty, které jsou pro ně vhodné z hlediska jejich postižení, organizujeme samozřejmě řadu akcí, kde si mohou tyto sportovní aktivity vyzkoušet. Pokud u některých jedinců přerůstá jejich zájem za hranice rekreačního sportu či využití volného času, snažíme se jim zajistit vhodné podmínky pro trénink, materiální vybavení, odborné vedení a účast na vrcholných domácích i zahraničních soutěžích. Starost o perspektivní jedince pak přebírají specializované sportovní týmy v reprezentačních kádrech různého stupně. Snem každého handicapovaného sportovce je mimo účasti na Mistrovstvích světa a Evropy, především účast v Paralympijských hrách. Je to však dlouhá cesta. Federace se snaží sportovcům na této cestě maximálně pomoci a to ve všech oblastech tak, aby měli všechny možnosti svého cíle dosáhnout.

Největší pozornost v naší federaci je věnována paralympijským sportům, které naši členové provozují na mezinárodní úrovni. Jsou jimi atletika, boccia, cyklistika, lukostřelba a alpské lyžování. V těchto sportech se naši členové připravují od svých začátků až po vrcholovou úroveň, na které naši sportovci reprezentují Českou republiku na  významných  sportovních akcích typu mistrovství světa a paralympijských her. Naše činnost se samozřejmě nezaměřuje jen na výkonnostní sport, ale značnou část úsilí věnujeme rekreačním formám sportovního vyžití všech našich členů, stejně tak jako snahám o jejich začlenění do majoritní společnosti.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

ČESKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR


NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA


MEZINÁRODNÍ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR


MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ORGANIZACE SPASTIKŮ


ČESKÁ UNIE SPORTU


ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR ČR 


UNIE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ ČESKÉ REPUBLIKY