BISFED A NAŠE SPOLUPRÁCE

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA

současnost a paralympijský cyklus 2021 - 2024

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITA

Sport Boccia je na mezinárodní úrovni řízen Mezinárodní federací sportu boccia BISFed (dále jen BISFed). Ta je členem Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) jako mezinárodní federace uznaná IPC coby výhradní celosvětový zástupce sportu, kterému byl ze strany IPC přidělen statut paralympijského sportu a je tak na programu LPH. Boccia je paralympijským sportem od roku 1984 a BISFed ve své činnosti navázal na činnost mezinárodní asociace sportu spasticky postižených CPISRA, která byla do konce roku 2012 řídící organizací pro paralympijský sport boccia.    

BISFed je veden hlavní správní radou, kterou zvolili členové BISFed na Valné hromadě BISFed konané v roce 2017. V roce 2019 byl zvolen prezident BISFed David Hadfield do svého druhého volebního období. 

Jednotlivé oblasti sportu rozvíjí 5 BISFed výborů:

  • výbor pro aktualizaci pravidel
  • soutěžní výbor
  • výbor klasifikace
  • výbor rozvoje
  • antidopingový výbor

Od roku 2017 má Česká republika zastoupení na Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed. Michaela Řiháčková byla zvolena do 5-členného BISFed výboru pro rozvoj sportu boccia na mezinárodní úrovni. Ve výboru jsou s Michaelou členové z Kanady, Singapuru, Maďarska a Velké Británie. Členové BISFed výborů byli vybráni vedením BISFed z 46 kandidátů na základě zkušeností a praxe.

BISFed výbor rozvoje je zaměřen především na rozvoj trenérství, sportovní vývoj hráčů a sjednocení systému vzdělávání trenérů.

Na základě členství ve výboru BISFed se máme možnost podílet na vývoji sportu boccia celosvětově. Trendy a aktualizace promítáme na národní úroveň. Např. obsah školení boccia trenérů a BISFed Coach level 1 máme obsahově velmi podobný.

ČLENSTVÍ V BISFED

Každá země má v BISFed pouze jediného řádného zástupce – členskou národní organizaci (národní sportovní  autorita).

Pro všechny řádné členy BISFed platí pravidla a vnitřní předpisy BISFed.

Členská národní organizace je vůči BISFed odpovědná za:

  • jednotný reprezentační tým ČR
  • dodržování BISFed etického kodexu reprezentanty ČR
  • zajištění a zaplacení BISFed sportovních licencí pro reprezentanty ČR
  • účast a hlasování na Valných hromadách BISFed
  • zaplacení ročního členského poplatku BISFed

Členství v BISFed je nepřenosné a podléhá obnovení. Člen musí odstoupit písemně s výpovědní lhůtou jeden rok.

SPOLUPRÁCE S BISFED

Rozvoj sportu boccia a činnost Mezinárodní federace sportu boccia BISFed nejen pečlivě sledujeme, ale také se aktivně na nich aktivně podílíme. Zajišťujeme také pravidelné překlady pravidel a dalších dokumentů, které BISFed na svých stránkách zveřejňuje jako dokumenty v českém jazyce.

Jako aktivní člen BISFed jsme v roce 2019 pořádali BISFed Evropský pohár a BISFed trenérský akreditovaný kurz.

V roce 2021 máme v plánu požádat o organizaci kurzů pro klasifikátory a rozhodčí.

BISFED EVROPSKÝ POHÁR

PODÍLÍME SE NA TVORBĚ BISFED MÍTINKŮ

BISFED TRENÉRSKÝ KURZ