MEZINÁRODNÍ FEDERACE BISFED

1. MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPORTU BOCCIA BISFED
2. ČLENSTVÍ V BISFED
3. NAŠE SPOLUPRÁCE S BISFED

MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPORTU BOCCIA BISFED

Sport Boccia je na mezinárodní úrovni řízen Mezinárodní federací sportu boccia BISFed (dále jen BISFed).

BISFed je členem Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) jako mezinárodní federace uznaná IPC coby výhradní celosvětový zástupce sportu, kterému byl ze strany IPC přidělen statut paralympijského sportu a je tak na programu LPH. Boccia je paralympijským sportem od roku 1984 a BISFed ve své činnosti navázal na činnost mezinárodní asociace sportu spasticky postižených CPISRA, která byla do konce roku 2012 řídící organizací. 

BISFed je veden hlavní správní radou, kterou zvolili členové BISFed na Valné hromadě BISFed konané v roce 2017. Prezidentem BISFed David Hadfield.

Jednotlivé oblasti sportu rozvíjí 5 BISFed výborů:

  • výbor pro aktualizaci pravidel
  • soutěžní výbor
  • výbor klasifikace
  • výbor rozvoje
  • antidopingový výbor

Od roku 2017 má Česká republika zastoupení na Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed. Michaela Řiháčková je vedoucí skupiny BISFed výbor pro rozvoj sportu boccia - zdroje a komunikace.

BISFed výbor rozvoje je zaměřen především na rozvoj trenérství, sportovní vývoj hráčů a sjednocení systému vzdělávání trenérů. Trendy a aktualizace promítáme na národní úroveň.

ČLENSTVÍ V BISFED

V BISFed existují dvě kategorie členství:

a) řádný člen:  

Každá země má v BISFed pouze jediného řádného zástupce – členskou národní organizaci. Národní organizace zodpovědné za sport boccia v svých zemích. Řádní členové se aktivně zúčastňují oficiálních mezinárodních soutěží (nebo k přípravě chystají hráče  prostřednictvím svých aktivit). Řádný člen je oprávněn pořádat mezinárodní soutěže ve sportu boccia pod hlavičkou BISFed a hlasuje na Valných hromadách BISFed.

Řádný člen může být Národní paralympijský výbor dané země nebo člen NPV.

Pro všechny řádné členy BISFed platí pravidla a vnitřní předpisy BISFed. Členská národní organizace:

  • ve všech směrech ručí a je plně odpovědná za reprezentaci ČR
  • zajišťuje BISFed sportovních licence pro reprezentanty ČR
  • účast a hlasování na Valných hromadách BISFed
  • zaplacení ročního členského poplatku BISFed

Členství v BISFed je nepřenosné a podléhá obnovení. Člen musí odstoupit písemně s výpovědní lhůtou jeden rok.

b) přidružený člen: 

Národní organizace odpovědné za rozvoj sportu boccia tam, kde neexistuje organizace, která splňuje požadavky na řádné členství. 

V zemích, kde existuje více organizací odpovědných za rozvoj sportu boccia, pak ty organizace, které nejsou pro tuto zemi řádným členem, se mohou stát členem přidruženým, a to pouze se souhlasem člena řádného. Organizace, které se stanou přidruženým členem mohou pořádat oficiální mezinárodní soutěže.

Přidružení členové mají právo obdržet pozvánku a účastnit se, ale nemají právo hlasovat na valných hromadách BISFed.

Žádost o členství musí být řádně vyplněna se všemi přílohami, poslána s kopií stanov žadatele, seznamu předsednictva organizace a dopisu od Národního paralympijského výboru, který vyjadřuje organizaci podporu. 

V případě žádosti o přidružené členství dopis vyjadřující organizaci podporu od řádného člena příslušné země je přijatelnou alternativou za podporující dopis od Národního paralympijského výboru.

NAŠE SPOLUPRÁCE S BISFED

Rozvoj sportu boccia a činnost Mezinárodní federace sportu boccia BISFed nejen pečlivě sledujeme, ale také se aktivně na nich aktivně podílíme. Zajišťujeme také pravidelné překlady pravidel a dalších dokumentů, které BISFed na svých stránkách zveřejňuje jako dokumenty v českém jazyce.

Jako aktivní člen BISFed jsme v roce 2019 pořádali BISFed Evropský pohár a BISFed trenérský akreditovaný kurz.

V roce 2021 máme v plánu požádat o organizaci kurzů pro klasifikátory a rozhodčí.

BISFED EVROPSKÝ POHÁR

PODÍLÍME SE NA TVORBĚ BISFED MÍTINKŮ

BISFED TRENÉRSKÝ KURZ