BISFED VÝBOR PRO ROZVOJ SPORTU BOCCIA

BISFed výbor pro rozvoj sportu boccia je jeden z pěti výborů Mezinárodní federace sportu boccia. Od roku 2017 má Česká republika zastoupení v BISFed výboru pro rozvoj sportu boccia. Jak výbor funguje a co se v něm bude měnit? Na to odpovídá Michaela Řiháčková, členka výboru.

Jak funguje BISFed výbor pro rozvoj?

Členové výboru jsou voleni jednou za 4 roky z nominovaných, kteří jsou navrženi členskými organizacemi BISFed. V roce 2017 měl výbor 5 členů tak, aby zastoupení měli všechny kontinenty, z kterých členské organizace zástupce do výboru nominovali. Ve výboru měla v roce 2017 zastoupení Ázie a Oceánie, Amerika a Evropa.

Výboru jsme jednohlasně odsouhlasili jako prioritu rozvoj trenérství – téma obsahující nastavení vzdělávacích akreditovaných kurzů pro trenéry a pro lektory trenérských kurzů a v květnu 2017 jsme získali souhlas Valné hromady se naším záměrem. Hlavní výsledky práce výboru za toto čtyřleté období jsou školení, kurzy a workshopy jako například pilotní kurz pro lektory trenérů v Dánsku, workshopy s názvem „Making boccia accessible“ v Africe a Indii a kurz pro trenéry 1. stupně v České republice. V plánu byli ještě dva kurzy v Dubaji, které se bohužel museli odložit.

Kromě vývoje kurzů v oblasti trenérství ve výboru pracujeme na nastavení sportovního vývoje hráče, databázích, tvorbě zdrojů pro členské organizace jako jsou dokumenty a videa.

Práce ve výboru je dobrovolná a mítinky probíhají online, což bylo naše společné rozhodnutí, abychom finance z rozpočtu, který máme, mohli použít na rozvoj kurzů. Všichni jsme se setkali v roce 2018 na Mistrovství světa v Liverpoolu, kde jsme měli sympozium se zástupci padesáti čtyř členských zemí.

Ovlivnila pandemie nějak současné aktivity výboru?

Pandemie ovlivnila celý svět a tak ani práce v našem výboru není výjimkou. V roce 2020 byla v plánu další trenérská školení, která není možné kvůli pandemii uskutečnit. Tento rok jsme se tedy rozhodli pro online workshopy a dvoudenní virtuální školení pro lektory trenérů, který by se měl konat v říjnu 2020.

Co se chystá ve výboru pro nové období?

Pro nové období jsme se rozhodli náš výbor rozšířit a v návaznosti na to změnit strukturu práce. Nábor nových členů probíhal výzvou k členským organizacím, aby nominovali ze svých zemí ty, kteří by se chtějí na rozvoji sportu boccia podílet.

Obdrželi jsme celkem 10 nominací a rozhodli jsme přijmout všechny kandidáty, abychom mohli výbor co nejvíce rozšířit.

To výrazně změní strukturu naší práce, kdy jsem doposud pracovali všichni dohromady v jedné velké skupině. Pro nový cyklus budou noví zájemci rozděleni do podskupin výboru  a setkávat by se měli vedoucí těchto podskupin s výsledky práce. V návrhu vedoucí výboru jsem byla nominována vést skupinu, která se zabývá zdroji a komunikací. Na práci se těším.

Informace, odkazy a dokumenty zveřejněné BISFed výborem pro rozvoj sportu boccia můžete najít na www.bisfed.com/documents-library v sekci DEVELOPMENT.

Děkujeme za rozhovor a společně s Michaelou Vám přejeme hezký den.