Dis + Abled SPORT

Projekt – první výsledky

Hlavním cílem projektu „DisAbled SPORT – Erasmus+Sport Project plánovaného od roku 2022 do 2025 je vytvořit atraktivní nástroj pro integraci osob se zdravotním postižením do prostředí  prostřednictvím sportu v podobě příručky se 40- 60 paralympijských, tradičních sportů a her. V současné době jsme popsali asi 30 sportů. Jedním z nich je Boccia, jejíž Integrační rozměr se projevuje zejména společnou hrou. Podívejte se, jaký je tento úžasný sport!

„Dis + Abled SPORT“ – sporty a hry navržené tak, aby je mohli hrát lidé s tělesným a zrakovým postižením spolu se zdravými. Inovativní přístup ke zvýšení sociálního začlenění a rovných příležitostí ve sportu. Projekt v rámci programu Erasmus +. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Vedoucí projektu: Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start" w Poznaniu . Partneři: Chorvatská asociace boccia, Česká sportovní federace dětské mozkové obrny, A.S.D DisBoccia. Přidruženým partnerem je Evropská asociace tradičních sportů a her (ETSGA / AEJeST).

https://disabled-erasmus.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086923704193