BOCCIA KLASIFIKÁTOR

Kvalifikační systém pro národní i mezinárodní úroveň určuje BISFed a klasifikátoři národní i mezinárodní úrovně jsou vzděláváni pouze na akreditovaných kurzech BISFed.

• NÁRODNÍ ÚROVEŇ 
• MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ

NÁRODNÍ ÚROVEŇ

ZÁJEMCE O ZÍSKÁNÍ ZNALOSTÍ KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU

Pro zájemce, který by se chtěl stát národním klasifikátorem je první krok absolvování BISFed základního kurzu pro klasifikátory. Kandidáta může přihlásit pouze členská národní organizace.  Podmínkou je zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém jazyce.

BISFed ZÁKLADNÍ KURZ PRO KLASIFIKÁTORY (BISFed Basic Classifier Course)

BISFed základní kurz pro klasifikátory je úvodem do klasifikace podle klasifikačních pravidel BISFed. Kurz je veden certifikovanými lektory a obsahuje teoretickou a praktickou část. Po úspěšném dokončení základního kurzu může klasifikátor klasifikovat sportovce na národní úrovni. Klasifikátora na národní úrovni musí schválit národní členská organizace a informaci předat hlavnímu klasifikátoru BISFed.

KLASIFIKÁTOR NÁRODNÍ ÚROVNĚ

Klasifikátor, který úspěšně absolvoval základní kurz pro klasifikátory, byl schválen národní členskou organizací a hlavním klasifikátorem BISFedu. V případě, že není člověk, který tento kurz absolvoval, je národní klasifikátor určen národní členskou organizací z řad lidí, kteří mají v klasifikaci boccia sportovců dlouholetou praxi.

Klasifikátor, který si přeje dále absolvovat navazující mezinárodní výcvik, musí splnit podmínku 2leté praxe na národní úrovni a být nominováni národní členskou organizací na akreditovaný kurz pro mezinárodní klasifikátory.

MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ

BISFed KURZ PRO MEZINÁRODNÍ KASIFIKÁTORY (BISFed Accredited Refresher Course)

Národní členská organizace přihlásí klasifikátora na kurz pro mezinárodní klasifikaci. Podmínkou pro přihlášení je absolvování základního kurzu pro klasifikátory, Logbook a minimální 2letá praxe klasifikátora na národní úrovni. Kurz probíhá během BISFed turnaje a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zakončena písemnou zkouškou a ukončení praktické části probíhá klasifikací sportovců pod dohledem klasifikačního panelu. Praktické zkoušky probíhají většinou během 2 BISFed turnajů. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek získá klasifikátor akreditaci BISFed Level 1 International Classifier. Národní členská organizace, která kurz zaplatila obdrží kopii certifikátu.

BISFED MEZINÁRODNÍ KLASIFIKÁTOR – úroveň 1

Klasifikátor, který splnil všechny podmínky a úspěšně absolvoval BISFed mezinárodní kurz pro klasifikátory. Klasifikátor úrovně 1 může být pozván jako součást klasifikačního panelu na světové a regionální poháry a může být součástí protestního panelu na turnajích regionální úrovně.

BISFED MEZINÁRODNÍ KLASIFIKÁTOR – úroveň 2

Klasifikátor úrovně 2 odpovídá za dodržování klasifikačních pravidel v souladu s etickým kodexem klasifikátora. Mezinárodní klasifikátor úrovně 2 je klasifikátor úrovně 1, který aktivně klasifikuje hráče na mezinárodní úrovni po dobu nejméně čtyř let na minimální třech BISFed turnajích. Klasifikátor úrovně 2 může být součástí klasifikačního panelu na světových a regionálních mistrovstvích a otevřených pohárech.

BISFED MEZINÁRODNÍ KLASIFIKÁTOR – úroveň 3

Klasifikátor úrovně 3 odpovídá za dodržování klasifikačních pravidel v souladu s etickým kodexem klasifikátora. S ohledem na pozici vysoce pokročilé úrovně vede či se účastní výzkumu a vývoje klasifikačního systému, má dostačující zkušenosti s interpretací klasifikačních pravidel BISFed a na turnajích působí jako konečný arbitr v protestech. Může být součástí klasifikačního panelu na světových a regionálních mistrovstvích a otevřených pohárech a vede workshopy pro klasifikátory na národní a mezinárodní úrovni.

BISFED HLAVNÍ KLASIFIKÁTOR

BISFed hlavní klasifikátor je jmenován hlavním výborem BISFed. Znalosti a praxe je na vysoce pokročilé úrovni.

DIAGRAM A DOKUMENTY

KVALIFIKACE KLASIFIKÁTORA 
BISFed dokument

PRAVIDLA KLASIFIKACE
BISFed dokument