KLASIFIKÁTOR 

Klasifikátoři ve sportu boccia jsou vzděláváni na akreditovaných kurzech BISFed.

KLASIFIKÁTOR NÁRODNÍ ÚROVNĚ

BISFed Basic Classifier Course je úvodem do klasifikace sportu boccia. Kurz veden certifikovanými lektory a po úspěšném dokončení absolvent může klasifikovat hráče na národní úrovni.

  • Klasifikátor národní úrovně musí být schválen národní členskou organizací a hlavním klasifikátorem BISFed. V případě, že není člověk, který tento kurz absolvoval, je národní klasifikátor určen národní členskou organizací z řad lidí, kteří mají v klasifikaci boccia sportovců dlouholetou praxi.

MEZINÁRODNÍ KLASIFIKÁTOR

BISFed Accredited Refresher Course je kurz pro národní klasifikátory, kteří si přejí absolvovat navazující mezinárodní výcvik a stát se mezinárodními klasifikátory. Podmínkou přijetí je 2leté praxe klasifikace na národní úrovni a nominace členskou národní organizací.

  • Klasifikátor úrovně 1 může být součást klasifikačního panelu na světových a regionálních turnajích a může být součástí protestního panelu na turnajích regionální úrovně.
  • Klasifikátor úrovně 2 odpovídá za dodržování klasifikačních pravidel v souladu s etickým kodexem klasifikátora. Klasifikátor úrovně 2  aktivně klasifikuje hráče na mezinárodní úrovni po dobu nejméně čtyř let (min. 3 BISFed turnajích) a může být součástí klasifikačního panelu na světových a regionálních mistrovstvích a otevřených pohárech.
  • Klasifikátor úrovně 3 odpovídá za dodržování klasifikačních pravidel v souladu s etickým kodexem klasifikátora. S ohledem na pozici vysoce pokročilé úrovně vede či se účastní vývoje klasifikačního systému, má zkušenosti s interpretací klasifikačních pravidel a na turnajích působí jako konečný arbitr v protestech. Může být součástí klasifikačního panelu na světových a regionálních mistrovstvích a otevřených pohárech a vede workshopy pro klasifikátory na národní a mezinárodní úrovni.
     
  • BISFED HLAVNÍ KLASIFIKÁTOR
    BISFed hlavní klasifikátor je jmenován hlavním výborem BISFed. Znalosti a praxe je na vysoce pokročilé úrovni.

DIAGRAM A DOKUMENTY

KVALIFIKACE KLASIFIKÁTORA 
BISFed dokument

PRAVIDLA KLASIFIKACE
BISFed dokument