STRUKTURA ORGANIZACÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

NÁRODNÍ KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

 • NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITA

 • ZAČLENĚNÍ DALŠÍCH SPORTOVNÍCH SVAZŮ

 • SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

 • NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITA

Česká federace Spastic Handicap je řádným členem Mezinárodní federace sportu boccia BISFed od jejího založení roku 2013.

Je také řádným členem Českého paralympijského výboru a mezinárodní asociace sportu spasticky postižených CP ISRA, která byla řídící organizací pro paralympijský sport boccia do konce roku 2012.

ČFSH registruje sportovní kluby v České republice a pořádá Mistrovství České republiky, kurzy, školení a workshopy pro trenéry a rozhodčí.

Hlavní prioritou národní členské organizace BISFed je tvorba národní koncepce sportu boccia, která nastavuje spravedlivé podmínky pro všechny sportovce a jednotný systém vzdělávání rozhodčích, trenérů a klasifikátorů na národní úrovni.

Práva a povinnosti SH

 • Plnit povinnosti člena BISFed a vést sport boccia na národní úrovni.
 • Určit složení RTB s výjimkou zástupců jiných svazů a zástupce sportovců.
 • Rozvíjet sport boccia na klubové úrovni prostřednictvím sdružených TJ/SK v souladu s národní koncepcí rozvoje paralympijského sportu boccia.
 • Určit národního klasifikátora/y pro paralympijský sport boccia.
 • Písemně nominovat reprezentanty ČR dle nominačních kritérií schválených RTB na BISFed turnaje.
 • Připravit reprezentační smlouvu pro reprezentanty nominované RTB.
 • Seznámit reprezentanty s předpisy týkající se BISFed sportovní licence.
 • Seznámit reprezentanty s předpisy BISFed týkající se dopingu, klasifikace a etického kodexu BISFed.
 • Zajistit administrativní úkony související s účastí reprezentanta na mezinárodní soutěži BISFed
 • Zveřejňovat aktualizované verze národní koncepce, národního žebříčku a kalendář turnajů národní úrovně.
 • ZAČLENĚNÍ DALŠÍCH SPORTOVNÍCH SVAZŮ

ČFSH coby střešní organizace pro bocciu je otevřená spolupráci s dalšími subjekty, které sport boccia provozují. Proto jsme nabídli možnost dalším subjektům nominovat do svého realizačního týmu boccii vlastní zástupce. Takto rozšířený realizační tým boccii by plnil roli sportovně-technické komise pro tento paralympijský sport.

V České republice jsou sdruženi tělesně postižení sportovci v dalších 2 sportovních svazech:

 • Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
 • Český svaz tělesně postižených sportovců

Tyto sportovní svazy projevili u Českého paralympijského výboru zájem sport boccia rozvíjet (sportovní svazy podporují a pomáhají registrovaným sportovním klubům, mohou registrovat jednotlivé sportovce, zaštiťují či mohou pořádat turnaje, šíří informace prostřednictvím webu atd).

Složení RTB

 • vedoucí RTB
 • zástupce národní sportovní autority ČFSH
 • zástupce ČATHS
 • zástupce ČSTPS
 • reprezentační trenér
 • zástupce sportovců
 • zástupce národních rozhodčích
 • člen výboru BISFed

Činnost RTB

 • rozvoj národní koncepce paralympijského sportu boccia
 • rozvoj jednotného herního systému turnajů národní úrovně
 • tvorba podmínek pro profesionální rozvoj trenérů a rozhodčích
 • tvorba jednotného kalendáře turnajů národní úrovně
 • vedení a aktualizace národního žebříčku hráčů
 • aktualizace nominačních kritérií pro reprezentanty ČR
 • určení složení reprezentace ČR na aktuální rok
 • zajištění oficiálního překladu pravidel BISFed do českého jazyka
 • určení jednotného vzhledu reprezentačních dresů
 • jmenování vedoucího reprezentační výpravy na oficiální akce reprezentace ČR

DIAGRAM STRUKTURY ORGANIZACÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

 • SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen TJ/SK) jsou registrovány u jednotlivých sportovních svazů a tvoří základ sportovního prostředí. V každém TJ/SK jsou registrováni sportovci, kteří si po dobu své sportovní kariéry prochází jednotlivými úrovněmi nastavenými v národní koncepci – od náboru a registrace, přes období rozvoje kondice a trénovanosti, až po případný vstup do reprezentace ČR. Trenéři a cvičitelé TJ/SK mají možnost profesního růstu dle nastavených kvalifikačních stupňů v národní koncepci. Tímto přístupem dosáhneme rovnocenné základní přípravy sportovců.  TJ/SK mohou být pořadateli turnajů národní úrovně.

TJ/ SK REGISTROVANÉ U ČESKÉ FEDERACE SPASTIC HANDICAP