STRUKTURA ORGANIZACÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

1. NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AUTORITA
2. ZAČLENĚNÍ DALŠÍCH SPORTOVNÍCH SVAZŮ
3. SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

NÁRODNÍ ORGANIZACE

Česká federace Spastic Handicap je řádným členem Mezinárodní federace sportu boccia BISFed od jejího založení roku 2013.

ČFSH je řádným členem Českého paralympijského výboru a mezinárodní asociace sportu spasticky postižených CP ISRA, která řídíla sport boccia do konce roku 2012.

ČFSH registruje sportovní kluby v České republice a pořádá Mistrovství České republiky, kurzy, školení a workshopy pro trenéry a rozhodčí.

Hlavní prioritou národní členské organizace BISFed je tvorba národní koncepce sportu boccia, která nastavuje spravedlivé podmínky pro všechny sportovce a jednotný systém vzdělávání rozhodčích, trenérů a klasifikátorů na národní úrovni.

PRÁVA A POVINNOSTI SH
 • Plnit povinnosti člena BISFed a vést sport boccia na národní úrovni.
 • Určit složení RTB s výjimkou zástupců jiných svazů a zástupce sportovců.
 • Rozvíjet sport boccia na klubové úrovni prostřednictvím sdružených TJ/SK v souladu s národní koncepcí rozvoje paralympijského sportu boccia.
 • Určit národního klasifikátora/y pro paralympijský sport boccia.
 • Písemně nominovat reprezentanty ČR dle nominačních kritérií schválených RTB na BISFed turnaje.
 • Připravit reprezentační smlouvu pro reprezentanty nominované RTB.
 • Seznámit reprezentanty s předpisy týkající se BISFed sportovní licence.
 • Seznámit reprezentanty s předpisy BISFed týkající se dopingu, klasifikace a etického kodexu BISFed.
 • Zajistit administrativní úkony související s účastí reprezentanta na mezinárodní soutěži BISFed
 • Zveřejňovat aktualizované verze národní koncepce, národního žebříčku a kalendář turnajů národní úrovně.

ZAČLENĚNÍ DALŠÍCH SPORTOVNÍCH SVAZŮ

ČFSH coby střešní organizace pro bocciu je otevřená spolupráci s dalšími subjekty, které sport boccia provozují. Proto jsme nabídli možnost dalším subjektům nominovat do svého realizačního týmu boccii vlastní zástupce. Takto rozšířený realizační tým boccii plní roli sportovně-technické komise pro paralympijský sport boccia.

V České republice jsou sdruženi tělesně postižení sportovci v dalších 2 sportovních svazech:

 • Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců
 • Český svaz tělesně postižených sportovců

Tyto sportovní svazy projevili u Českého paralympijského výboru zájem sport boccia rozvíjet (sportovní svazy podporují a pomáhají registrovaným sportovním klubům, mohou registrovat jednotlivé sportovce, zaštiťují či mohou pořádat turnaje, šíří informace prostřednictvím webu atd).

REALIZAČNÍ TÝM SPORTU BOCCIA

Realizační tým sportu boccia (dále jen RTB) plní roli sportovně-technické komise pro paralympijský sport boccia.

Složení RTB

 • vedoucí RTB
 • zástupce národní sportovní autority ČFSH
 • zástupce ČATHS
 • reprezentační trenér
 • zástupce sportovců
 • zástupce národních rozhodčích
 • člen výboru BISFed

Činnost RTB

 • rozvoj národní koncepce paralympijského sportu boccia
 • rozvoj jednotného herního systému turnajů národní úrovně
 • tvorba podmínek pro profesionální rozvoj trenérů a rozhodčích
 • tvorba jednotného kalendáře turnajů národní úrovně
 • vedení a aktualizace národního žebříčku hráčů
 • aktualizace nominačních kritérií pro reprezentanty ČR
 • určení složení reprezentace ČR na aktuální rok
 • zajištění oficiálního překladu pravidel BISFed do českého jazyka
 • určení jednotného vzhledu reprezentačních dresů
 • jmenování vedoucího reprezentační výpravy na oficiální akce reprezentace ČR

SLOŽENÍ RTB PRO ROK 2021

vedoucí RTB:  PAVLA PŘISTOUPILOVÁ
zástupce vedoucí RTB: MARIÁN LAČNÝ
reprezentační trenér: ROBERT KŘIVAN
kandidáti na zástupce sportovců: KATEŘINA CUŘÍNOVÁ, FRANTIŠEK PETRÁK
zástupce ČATHS: PAVLA VRBOVÁ

SPORTOVNÍ KLUBY A TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (dále jen TJ/SK) jsou registrovány u jednotlivých sportovních svazů a tvoří základ sportovního prostředí. V každém TJ/SK jsou registrováni sportovci, kteří si po dobu své sportovní kariéry prochází jednotlivými úrovněmi nastavenými v národní koncepci – od náboru a registrace, přes období rozvoje kondice a trénovanosti, až po případný vstup do reprezentace ČR. Trenéři a cvičitelé TJ/SK mají možnost profesního růstu dle nastavených kvalifikačních stupňů v národní koncepci. Tímto přístupem dosáhneme rovnocenné základní přípravy sportovců.  TJ/SK mohou být pořadateli turnajů národní úrovně.

TJ/ SK SDRUŽENÉ U ČESKÉ FEDERACE SPASTIC HANDICAP

 • Sportovní klub Kociánka Brno z.s.
 • TJ Březejc z.s.
 • TJ zdravotně postižených Halma z.s.
 • Sportovní klub Jedlička Liberec
 • Handicap sport club Havířov z.s.
 • SC Jedličkova ústavu Praha z.s.
 • TJ Léčebna Košumberk
 • TJ ZP Nola Teplice
 • SC Obchodní akademie Janské Lázně, z.s.
 • TJ Spastic sport PRAHA, z.s.
 • Handicap Sport Club Velké Meziříčí, z.s.