TRENÉRSKÝ KURZ 2023

UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

ve spolupráci s ČESKOU FEDERACÍ SPASTIC HANDICAP - členskou národní organizací BISFed

pořádá kurz 

WORLDBOCCIA  COACH LEVEL 1

PARALYMPIJSKÝ SPORT BOCCIA

(rozsah a náplň kurzu plně akceptuje kvalifikační řád České federace Spastic Handicap)


Místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, J. Martího 31, Praha 6 

Termín konání: 1. část – on-line výukové moduly: 13.2. – 31.3.2023;
                              2. část – závěrečný kurz: 14. - 16.4.2023

Přepokládaná cena kurzu: 8.500 kč (350 eur) 

Kontakt pro přihlášení na kurz: Zuzana Neuhauserová, e-mailová adresa: neuhauserova@ftvs.cuni.cz 

Podmínky pro přijetí: věk minimálně 18 let
Počet účastníků kurzu: 12 až 15

Počet hodin: 57 h.

Program kurzu:

 

FTVS obecná část

 • Anatomie a kineziologie
 • Fyziologie a fyziologie zátěže
 • První pomoc
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Sportovní trénink
 • Doping
 • Kompenzace zátěže

ČFSH speciální část   

 • O sportu – úvod                        
 • Boccia klub   
 • Klasifikace
 • Role, činnost a odpovědnost trenéra
 • Sportovní vybavení          
 • Pravidla hry (základ pro trenéry)
 • Dlouhodobý rozvoj sportovce
 • Technické principy          
 • Plánování, struktura aktivit a příprava 
 • Principy koučování        
 • Tréninková jednotka v praxi       
 • Taktika a strategie           
 • Analýza sportovního výkonu ve sportu boccia

Kurz proběhne formou samostudia formou výukových modulů na platformě Google Classroom v průběhu tří měsíců a v navazujícím prodlouženém víkendu. Součástí kurzu je teoretická a praktická závěrečná zkouška.

Garantem pro obecnou část studia je PhDr. Klára Daďová, Ph.D. katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství a garantem speciální části je Michaela Řiháčková, lektor pro vzdělání trenérů na národní úrovni ve spolupráci se Sandrou King, mezinárodní lektorkou BISFed.

Osvědčení:  Po úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží:

 • Osvědčení FTVS a ČFSH o absolvovaní kurzu
 • Certifikát World Boccia Coach Level 1 a Českého paralympijského výboru 

Kurzovné zahrnuje zabezpečení lektorského vedení a výukových prostor. Posluchači obdrží teze přednášek. Ubytování a stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. 

Nabídka možného ubytování: UK FTVS – VOKOVICE – tel. 220172015 (p. E. Švábová); ARITMA – Vokovice (v blízkosti FTVS) – tel. 235 351 356; Hostel Tyršův dům – 257 007 397(doporučujeme), /hotel Krystal (v blízkosti FTVS) – tel. 220563411 – hotelové ceny ubytování/.

Stravování možno řešit v restauračních prostorách FTVS, popř. v blízkosti Tyršova domu (běžně využíváno studenty trenérské školy nebo studenty kombinovaného studia UK FTVS).