TRENÉRSKÝ KURZ 2023

Rádi opět nabízíme zájemcům absolvovat certifikovaný kurz Trenér III.třídy / WorldBoccia Coach Level 1 v přístím roce.
Kurz by byl pořádán opět s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Kurz bude otevřen za předpokladu, že se přihlásí minimálně 12 účastníků.

Do 16.12. je otevřeno závazné přihlašování (či pokud se kurz naplní dříve, přihlašování bude uzavřeno).

Již přihlášeným zájemcům budeme dávat postupně vědět.

Kurz nám již schválila mezinárodní federace World Boccia.

INFORMACE O KURZU:

Místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, J. Martího 31, Praha 6 

Termín konání: 1. část – on-line výukové moduly: 1.1. – 31.3.2023;
                              2. část – závěrečný kurz: 14. - 16.4.2023

Přepokládaná cena kurzu: 8.500 kč (350 eur) 

Podmínky pro přijetí: věk minimálně 18 let
Počet účastníků kurzu: 12 až 15

Počet hodin: 57 h.

Pokud máte závazný zájem o kurz, prosíme vyplňte a odešlete následující formulář:

Program kurzu:

 

FTVS obecná část      

 • Anatomie a kineziologie
 • Fyziologie a fyziologie zátěže
 • První pomoc
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Sportovní trénink
 • Doping
 • Kompenzace zátěže

ČFSH speciální část   

 • O sportu – úvod               
 • Struktura organizací ve sportu boccia        
 • Koncepce Paralympijského sportu boccia  
 • Boccia klub   
 • Klasifikace
 • Role, činnost a odpovědnost trenéra
 • Sebereflexe koučinku
 • Sportovní vybavení          
 • Pravidla hry (základ pro trenéry)
 • Dlouhodobý rozvoj sportovce
 • Technické principy          
 • Plánování, struktura aktivit a příprava          
 • Tréninková jednotka v praxi       
 • Taktika a strategie           
 • Analýza sportovního výkonu ve sportu boccia

Kurz proběhne formou samostudia formou výukových modulů na platformě Google Classroom v průběhu tří měsíců a v navazujícím prodlouženém víkendu. Součástí kurzu je teoretická a praktická závěrečná zkouška.

Garantem pro obecnou část studia je PhDr. Klára Daďová, Ph.D. katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství a garantem speciální části je Michaela Řiháčková, lektor pro vzdělání trenérů na národní úrovni ve spolupráci se Sandrou King, mezinárodní lektorkou BISFed.

Osvědčení:  Po úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží:

 • Osvědčení FTVS a ČFSH o absolvovaní kurzu
 • Certifikát World Boccia Coach Level 1 a ČFSH

Kurzovné zahrnuje zabezpečení lektorského vedení a výukových prostor. Posluchači obdrží teze přednášek. Ubytování a stravování si účastníci kurzu zajišťují sami. 

Nabídka možného ubytování: UK FTVS – VOKOVICE – tel. 220172015 (p. E. Švábová); ARITMA – Vokovice (v blízkosti FTVS) – tel. 235 351 356; Hostel Tyršův dům – 257 007 397(doporučujeme), /hotel Krystal (v blízkosti FTVS) – tel. 220563411 – hotelové ceny ubytování/.

Stravování možno řešit v restauračních prostorách FTVS, popř. v blízkosti Tyršova domu (běžně využíváno studenty trenérské školy nebo studenty kombinovaného studia UK FTVS).