ŠKOLENÍ LEKTOR

Ve dnech 30. a 31. října 2020 proběhne akreditovaný kurz pro lektory BISFed trenérských kurzů.

Cílem certifikovaného školení je vybudovat celosvětově kvalitní síť boccia trenérů, kteří mohou poskytovat standardizované školení MBA-IA (Making Boccia Accessible Instructors Award) a kurzy trenérů úrovně 1.

Nominaci účastníků zasílají členské národní organizace, navržení musí splňovat podmínky uvedené v pravidlech náboru a mít absolvovaný certifikovaný kurz BISFed - boccia trenér úroveň 1.