ŠKOLENÍ NÁRODNÍCH ROZHODČÍCH

Dne 7. 10. proběhlo 1.školení národních rozhodčích paralympijského sportu boccia.

Obsah školení rozhodčích ČFSH ve sportu boccia                             

Školitel: Michaela Řiháčková
certifikovaná rozhodčí 1.stupně

1.  Objasnění definic, odsouhlasené změny v soutěžních třídách připravené pro rok 2018 a změny týkající se označení kurtu.
2.  Změny týkající se před-soutěžní kontroly sportovního vybavení a náhodné kontroly vybavení, úpravy používané na mezinárodních soutěžích.
3.   Nastavení pravidel pro sportovní asistenty, úpravy pravidel pro trenéry, odpovědnost kapitána ve hře týmů a párů.
4.   Předzápasová příprava a call roomu.
5.   Změny doprovázející začátek směny a vhazování jacka v souvislosti s přestupky a tresty.
6.   Změny doprovázející vhazování barevných míčů a průběh směny.
7.   Změny doprovázející konec směny, pravidlo jednoho trestného míče, příprava na další směnu, pravidlo minuty mezi směnami, střídání.
8.   Přerušená směna, úpravy pravidel v tie-breakové směně.
9.   Změny týkající se pohybu na kurtu.
10. Následky za přestupky a změny v přestupcích.
11. Úpravy v pravidlech pro dorozumívání a časový formát hry.
12. Protesty a zdravotní a technický time-out.
13. Úpravy v gestikulaci.
14. Pozice rozhodčího na kurtu.