TAKTIKA VE SPORTU BOCCIA

TRENÉRSKÝ WEBINÁŘ

V letošním roce pokračuje Mezinárodní federace sportu boccia BISFed s trenérský webináři. Bude jich pro letošek hned 8 a za Českou republiku se na jejich konání podílíme.

Všechny  trenérské webináře vznikají ve výboru  pro rozvoj sportu boccia, kde se jejich organizaci ujala zástupkyně České republiky Michaela Řiháčková. Všechny webináře jsou zdarma a jsou pro všechny trenéry a ostatní zájemce z členských zemích BISFed.

Pokud byste si nebyli jisti svou angličtinou, ale chtěli byste webinář shlédnout později, na našem YouTube kanálu budou k dispozici automaticky přeložené titulky.

TAKTIKA VE SPORTU BOCCIA

14.9.2021 v 19:00 našeho času

Prezentují: 

SCOTT MARTIN - NOVÝ ZÉLAND

Přihlášky: