KVALIFIKAČNÍ ŘÁD ROZHODČÍCH

Realizační tým sportu boccia aktualizuje kvalifikační stupně rozhodčích paralympijského sportu boccia v novém Kvalifikačním řádu.

Kvalifikační řád určuje pravidla hospitací adeptů na pozici rozhodčího, podmínky pro získání licencí národních rozhodčích a jejich platnost.

Noví zájemci o pozici rozhodčího se mohou registrovat kdykoliv v průběhu roku prostřednictvím formuláře a začít zaznamenávat své praktické zkušenosti do hospitačního listu. Poté se mohou přihlásit na turnaj SH 2021 a splnit si praktickou část licence B.

Všem stávajícím rozhodčím jsou pro Licenci B započítány odrozhodované zápasy z roku 2019 (evidenci vede vedoucí RTB).

Teoretická část Licence B bude zaměřena již na nová herní pravidla, která budou na národní úrovni platná od 1.1.2022. Moduly budou spuštěny v prosinci 2021, a to s ohledem na konání Mistrovství ČR v druhé polovině listopadu 2021, na kterém budou platná současná herní pravidla. Do 1.1.2022 je uznána teoretická část Licence B stávajícím rozhodčím, kteří se účastnili školení národních rozhodčích 2019 či 2018.

V Licenci A je zařazen kurz Mezinárodní federace sportu boccia BISFed pro národní rozhodčí, o kterém informoval prezident BISFed na posledním mítinku s národními členskými organizacemi dne 5.5.2021 tito rozhodčí budou  mít možnost účastnit se oficiálních mezinárodních turnajů BISFed jako národní rozhodčí. Tímto krokem se hladce prováže národní a mezinárodní úroveň a sjednotí znalosti.

Teoretická část bude probíhat prostřednictvím online výukových modulů, která se na BISFed aktuálně připravuje (překlad do češtiny by měl být Mezinárodní federací umožněn). Akreditovaný kurz bude zaměřen již na nová herní pravidla (na národní úrovni platná od 1.1.2022).  O detailech budeme informovat po obdržení oficiálních informací z Mezinárodní federace BISFed. Do 1.1.2022 je uznána teoretická část Licence A stávajícím rozhodčím, kteří se účastnili školení národních rozhodčích 2019 či 2018.

Podmínky pro praktickou část licence A jsou uvedeny v kvalifikačním řádu.

Pro více informací se podívejte na: