TRENÉRSKÝ KURZ 2022

Od 6. do 8.5. bude probíhat na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Kurz Trenér III. třídy, který je současně uznán a certifikován Mezinárodní Federací sportu boccia BISFed jako kurz Boccia Coach Level 1.

Jsme velmi rádi, že o kurz je velký zájem a na kurzu můžeme přívítat 12 trenérů z České republiky, 3 trenéry ze Slovenska, nové tváře i dvě paralympijské šampionky!

Program kurzu a lektoři

Garantem pro obecnou část studia je PhDr. Klára Daďová, Ph.D. katedra zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství a garantem speciální části je Michaela Řiháčková, mezinárodní lektorka BISFed.

Anatomie a kineziologie   
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. (FTVS)

Fyziologie zátěže
PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. (FTVS)

Sportovní trénink
PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D. (FTVS)

Kompenzace fyzické zátěže
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. (FTVS)

O sportu, struktura organizací a koncepce
Michaela Řiháčková (World Boccia)

Boccia klub
Michaela Řiháčková (World Boccia)

Role, činnost a odpovědnost trenéra  
Sandra King (World Boccia)

První pomoc
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D. (FTVS)

Dlouhodobý rozvoj sportovce a klasifikace hráče
Michaela Řiháčková (World Boccia)

Pravidla hry základ pro trenéry
Michaela Řiháčková (World Boccia)

Technické principy
 Sandra King (World Boccia)

Sportovní vybavení
Mgr. Ondrej Bašták Ďurán (specialista a výrobce boccia sportovního vybavení)

Plánování sportovní činnosti a tréninková jednotka v praxi, komunikace
Michaela Řiháčková (World Boccia)

Observace a analýza sportovního výkonu
Sandra King (World Boccia)

Přizpůsobení tréninku pro hráče všech úrovní
Sandra King (World Boccia)

praktické zkoušky 
Michaela Řiháčková (World Boccia)
Sandra King (World Boccia)                   

závěrečný přehled, otázky
Michaela Řiháčková (World Boccia)

Účastníci kurzu

Ondrej Balšínek 
Michaela Balcová 
Vladimira Balcová 
Ondrej Hlavica
Simona Kazdová 
Dagmar Zvoníčková 
Pavol Pavlačic 
Ivana Pešková 
Martin Polášek 
David Sajdak 
Alena Sajdaková 
Lubomír Skopalík 
Sam Waage
Michaela Mádlova 
Radka Břehová 

Kurz Trenér III.třídy

Kurz Trenér III.třídy

PRAHA