LICENCE D - ASISTENT TRENÉRA

ASISTENT TRENÉRA

Asistent trenéra spolupracuje s hlavním trenérem T/SK při zajišťování trenérské a metodické činnosti.

Pro všechny registrované asistenty trenérů jsou k dispozici volně dostupné informace o současných trendech v trenérské oblasti ZDE. 

Hodnotným a lehce dostupným zdrojem informací pro asistenty boccia trenérů jsou také online webináře Mezinárodní federace sportu boccia BISFed. 

Pojem asistent trenéra je v souladu s novými pravidly hry, jež budou upravovat kompetence asistenta trenéra po dobu turnaje. 

OBSAH LICENCE D

Licenci D - asistent trenéra tvoří dvě části: 

 • Teoretická část probíhá prostřednictvím online výukových modulů, které jsou připraveny stručnou formou, avšak v souvislostech, které jsou pro správný trénink důležité. 

Obsah tvoří tematické celky, které by měl každý začínající trenér znát, a to role trenéra, základy hry, základy technických principů a plánování sportovní činnosti. Cílem této základní přípravy je rozšířit a ucelit znalosti začínajících trenérů a pomůže zkvalitnit trenérskou práci se začínajícími hráči.

 • Praktická část  probíhá v TJ/SK pod vedením klubového trenéra a dokládá se doručením potvrzení o praxi (potvrzuje vedoucí TJ/SK).
PODMÍNKY UDĚLENÍ LICENCE D

Podmínky udělení licence D - asistent trenéra:

 1. minimálně 16 let
 2. minimálně 32 hodin na pozici asistent trenéra 
 3. absolvování teoretické části s minimální úspěšností 80%
 4. členství v národní členské organizaci prostřednictvím sdružené TJ/SK
PLATNOST LICENCE D

Platnost trenérské licence:

Licence je platná dva roky, během kterých se mohou uchazeči přihlásit na vyšší licence, případně po dvou  letech opět splnit test pro obnovení certifikátu.

Trenérská licence pozbývá platnosti v následujících případech:

 • vypršením období platnosti
 • pokud se její držitel dopustí závažného disciplinárního provinění
 • pokud se její držitel dopustil jednání proti pravidlům, která narušila regulérnost národních turnajů SH či BISFed turnajů
 • v případě ukončení členství v SH

Upozorňujeme, že v případě ukončení členství TJ/SK v SH automaticky zaniká platnost trenérské licence trenérům vedených v daném TJ/SK. V případě zájmu je možné trenérskou licenci převést na jiný TJ/SK, ve kterém se trenér musí stát členem.

 • v případě, že její držitel porušil zákaz o používání dopingu
EVIDENCE DRŽITELŮ LICENCE D

Evidence:

Evidenci držitelů licence D vede RTB.

REGISTRACE A DOLOŽENÍ PRAXE

PRO REGISTRACI NA LICENCI D VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ:

Nahrejte svoji fotografii*
Nahrejte potvrzení o praxi*
Formulář potvrzení praxe

TEORETICKÁ ČÁST

1. ROLE A ODPOVĚDNOST TRENÉRA

MATERIÁLY

TEST

4. PLÁNOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI - základy

MATERIÁLY

TEST