REPREZENTANT

KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA 

paralympijský cyklus 2021 - 2024

NOMINACE REPREZENTANTA

Písemnou nominaci do reprezentace sportovec získává na základě pořadí hráčů v národním žebříčku. Pozice hráče v národním žebříčku je určena seřazením všech hráčů v sestupném pořadí dle celkového součtu bodů získaných nejvýše čtyřmi nejlepšími výsledky na turnajích národní úrovně. Body v národním žebříčku budou platné po dobu 2 let. V novém paralympijském cyklu bude tato aktualizace výpočtu národného žebříčku v souladu s výpočtem žebříčku BISFed. 

Nominaci do reprezentace obdrží hráči na 1., 2. a 3. místě národního žebříčku ve všech klasifikačních třídách (BC1 – BC4). V případě, že mezi hráči na prvních třech pozicích určité klasifikační třídy není žena, je nominována žena na nejvyšší pozici této klasifikační třídy tak, aby ženu obsahoval tým BC1/2, pár BC3 a pár BC4. 

Součástí nominace do reprezentace zůstává nadále nominace na BISFed turnaje nadcházejícího roku obsahující popis kvalifikačních kritérii BISFed, předběžný finanční rozpočet a návrh možností financování.  Písemné nominace budou zaslány sportovcům v první polovině listopadu.

Po potvrzení nominace sportovcem proběhne konzultace o účasti na navržených BISfed turnajích. Na základě této dohody bude potvrzen v průběhu prosince zájem soutěžit Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed (standartní termín BISFed pro potvrzení herních míst).


 REPREZENTANT ČESKÉ REPUBLIKY

Za reprezentanty a jednotný reprezentační tým České republiky je vůči Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed plně odpovědná národní členská organizace BISFed – Česká federace SH.

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ HRÁČE DO REPREZENTACE ČR

Pro zařazení do reprezentace je nutné:

 • písemná nominace reprezentanta národní členskou organizací BISFed
 • podpis smlouvy národní členské organizací BISFed s reprezentantem
 • podpis závazku sportovce ve věci dopingu ve sportu
 • vyplnění informačního listu
 • podpis pravidel k uzavírání sponzorských smluv
 • písemný souhlas s BISFed etickým kodexem
 • úspěšně dokončený vzdělávací antidopingový program pro sportovce

Po podpisu reprezentační smlouvy vyřizuje Česká federace SH reprezentantům BISFed sportovní licence nutné k účasti na BISFed turnajích. Tyto licence zřizuje ČFSH z pozice národní členské organizace sportovcům, kteří k ní patří, viz. BISFed Athletes Licence Eligibility Agreement.

PRAVIDLA REPREZENTAČNÍHO TÝMU

 • fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;
 • všichni přispívají svým jednáním k dobré atmosféře v týmu;
 • vzájemný respekt mezi členy týmu;

SPORTOVNÍ ČINNOST, DOKUMENTACE A OBLAST KONZULTACÍ V RÁMCI REPREZENTACE

 • nastavení ročního plánu
 • plán tréninkových období
 • účast na turnajích národní úrovně
 • tréninková soustředění
 • tréninkové a informační přípravy na BISFed turnaje
 • BISFed turnaje
 • pravidelné aktualizace informací v oblasti pravidel a sportovního vybavení
 • pravidelná aktualizace informací v oblasti antidopingu
 • řešení financování sportovních aktivit v rámci činnosti reprezentace

Sportovní činnost reprezentantů je sestavena komplexně tak, aby rozvíjela fyzickou kondici, herní dovednost, taktické schopnosti a psychologické rysy sportovce.

ÚČAST NA BISFED TURNAJÍCH

Reprezentant je nominován na BISFed turnaj/e nadcházejícího roku v průběhu listopadu každý rok. Reprezentant je informován o způsobech kvalifikace, předběžném finanční rozpočtu a návrh možností financování.  Písemné nominace jsou zasílány sportovcům v první polovině listopadu. V průběhu prosince se zájem o herní místa na turnajích potvrdí Mezinárodní federaci sportu boccia BISFed (standartní termín BISFed pro potvrzení herních míst).

Každou zemi na BISFed turnaji reprezentuje 1 reprezentační tým, za který je plně zodpovědná národní členská organizace příslušné země. Každý účastník BISFed turnaje musí mít BISFed sportovní licenci. Všichni reprezentanti oblékají na BISFed turnajích jednotné reprezentační dresy, jejichž vzhled určuje RTB.

FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI REPREZENTANTA

Předpokládáme, že Národní sportovní agenturou budou nastaveny podmínky pro zařazení sportovců do jednotlivých reprezentačních kategorií. V případě splnění těchto podmínek na reprezentanta může žádat jeho mateřský sportovní svaz o finanční prostředky na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace, pokud to pravidla NSA dovolí.

Sportovní příprava a účast na BISFed turnajích jsou velmi nákladné, proto jsme v naší organizaci zavedli postup pro financování aktivit sportovců z jiných zdrojů. Tento postup se nám osvědčil a v minulosti jsme dokázali získat finance tak, abychom všem sportovcům finančně pokryli sportovní činnost či její část tak, aby se sportovec mohl účastnit naplánovaných aktivit. Sytém zachováme i nadále.

Současně je naší vizí tento systém rozšířit využitím marketingových a propagačních aktivit. Rádi bychom nastavili mediální obraz o paralympijském sportu boccia na takovou úroveň, aby se sponzorství sportu boccia stalo atraktivní pro sponzory, kteří přinesou finanční prostředky nutné k dalšímu zlepšování sportovní činnosti nejen talentovaných sportovců.

Postup pro získávání financí na reprezentační činnost je následující:

 • Na základě ročního plánu hráče je zpracován předběžný rozpočet (zaslán společně s nominací).  Všechny nominační dokumenty jsou zasílány sportovcům i TJ/SK.
 • Každý reprezentant má vytvořen profil v prostoru svazového webu a profil reprezentanta v podobě pdf.
 • Je vytvořena žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
 • Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti právnické osoby) žádat.
 • Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například finanční náklady na soustředění ke konkrétnímu BISFed turnaji), je přikládána k žádostem i písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
 • Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
 • Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
 • Sportovci pomůžeme zpracovat žádost a dále asistujeme při komunikaci se sponzorem.
 • V případě, že žadatelem musí být právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.
 • V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče pod bankovním účtem federace.
 • Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení.