REPREZENTANT

 • REPREZENTANT ČESKÉ REPUBLIKY
 • FINANCOVÁNÍ REPREZENTANTA
 • POSTUPNÝ VÝVOJ PROGRAMU REPREZENTANT

Za reprezentanty a jednotný reprezentační tým ČR je vůči Mezinárodní federaci sportu boccia plně odpovědná národní členská organizace BISFed – Česká federace SH.

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ HRÁČE DO REPREZENTACE ČR

 • písemná nominace reprezentanta národní členskou organizací BISFed
 • podpis smlouvy národní členské organizací BISFed s reprezentantem
 • podpis závazku sportovce ve věci dopingu ve sportu
 • vyplnění informačního listu
 • podpis etického kodexu BISFed 
 • úspěšně dokončený vzdělávací antidopingový program pro sportovce

Po podpisu reprezentační smlouvy vyřizuje Česká federace SH reprezentantům BISFed sportovní licence nutné k účasti na BISFed turnajích. Tyto licence zřizuje ČFSH z pozice národní členské organizace sportovcům, kteří k ní patří, viz. BISFed Athletes Licence Eligibility Agreement.

SPORTOVNÍ ČINNOST, DOKUMENTACE A OBLAST KONZULTACÍ V RÁMCI REPREZENTACE

 • nastavení ročního plánu, plán tréninkových období a identifikace vrcholů
 • tréninková soustředění
 • turnaje národní úrovně
 • BISFed turnaje
 • pravidelná aktualizace informací v oblasti pravidel a sportovního vybavení
 • pravidelná aktualizace informací v oblasti antidopingu
 • řešení financování sportovních aktivit v rámci činnosti reprezentace

Sportovní činnost reprezentantů je sestavena komplexně tak, aby rozvíjela fyzickou kondici, herní dovednost, taktické schopnosti a psychologické rysy sportovce.

ÚČAST NA BISFED TURNAJÍCH

 • PRAVIDLA ÚČASTI A KVALIFIKACE BISFED

Každou zemi na BISFed turnaji reprezentuje jeden reprezentační tým, za který je plně odpovědná národní členská organizace příslušné země. Každý účastník BISFed turnaje musí mít BISFed sportovní licenci a podepsán etický kodex BISFed. Tým na turnaji obléká jednotné reprezentační dresy.

Jednoho turnaje se může zúčastnit nejvýše vždy jeden tým BC1/2, 1 pár BC3 a 1 pár BC4. S každým sportovcem jede vždy jeden asistent, výjimku mohou tvořit hráči klasifikační třídy BC3. Reprezentaci vede 1 vedoucí týmu.

Každý BISFed turnaj má svůj vlastní kvalifikační proces a pravidla, viz dokument BISFed Competition-and-Ranking-Manual. 

 • Na hlavní světové, hlavní regionální a světové turnaje musí sportovec splnit kvalifikační kritéria.
 • Pro regionální poháry (3 v Evropě každý rok) není stanovena kvalifikace. Alokaci herních míst na regionální otevřené turnaje (3 v Evropě pro každý rok) určuje BISFed. A to na základě účasti na turnajích vyššího typu, na základě zájmu národní členské organizace a na základě vlastního uvážení. Kombinace turnajů v ročním plánu tak může být pro jednotlivé sportovce velmi rozdílná.
 • FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI REPREZENTANTA

Předpokládáme, že Národní sportovní agenturou budou nastaveny podmínky pro zařazení sportovců do jednotlivých reprezentačních kategorií. V případě splnění těchto podmínek na reprezentanta může žádat jeho mateřský sportovní svaz o finanční prostředky na zabezpečení přípravy a účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace, pokud to pravidla NSA dovolí.

Sportovní příprava a účast na BISFed turnajích jsou velmi nákladné, proto jsme v naší organizaci zavedli postup pro financování aktivit sportovců z jiných zdrojů. Tento postup se nám osvědčil a v minulosti jsme dokázali získat finance tak, abychom všem sportovcům finančně pokryli sportovní činnost či její část tak, aby se sportovec mohl účastnit naplánovaných aktivit. Sytém zachováme i nadále.

Současně je naší vizí tento systém rozšířit využitím marketingových a propagačních aktivit. Rádi bychom nastavili mediální obraz o paralympijském sportu boccia na takovou úroveň, aby se sponzorství sportu boccia stalo atraktivní pro sponzory, kteří přinesou finanční prostředky nutné k dalšímu zlepšování sportovní činnosti nejen talentovaných sportovců.

Postup pro získávání financí na reprezentační činnost je následující:

 • Na základě ročního plánu hráče je zpracován předběžný rozpočet (zaslán společně s nominací).  Všechny nominační dokumenty jsou zasílány sportovcům i TJ/SK.
 • Každý reprezentant má vytvořen profil v prostoru svazového webu a profil reprezentanta v podobě pdf.
 • Je vytvořena žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
 • Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti právnické osoby) žádat.
 • Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například finanční náklady na soustředění), je přiložena také písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
 • Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
 • Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
 • Sportovci pomůžeme zpracovat žádost a dále asistujeme při komunikaci se sponzorem.
 • V případě, že žadatelem musí být právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.
 • V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče pod bankovním účtem federace.
 • Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení, které zároveň v případě potřeby pomáhá sportovcům se zpracováním jejich žádostí o dotace a následným vyúčtováním, pokud takovou pomoc vyžadují.