TALENTOVANÝ SPORTOVEC

 • IDENTIFIKACE TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ
 • METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY TALENTOVANÉHO SPORTOVCE
 • SPORTOVNÍ ČINNOST TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ
 • BISFED TURNAJE A MEZINÁRODNÍ TURNAJE  DOPORUČENÉ BISFED
 • FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ

 ♣ IDENTIFIKACE TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ

Sportovci výkonnostní úrovně, jejichž herní dovednosti jsou na stupních pokročilý až vyšší pokročilý, ale stále nedosahují takové pozice v národním žebříčku, která by jim zajistila nominaci do reprezentace, jsou identifikováni jako talentovaní sportovci. Věková hranice talentovaných sportovců není nijak omezena.

Dle nového návrhu struktury mezinárodních turnajů BISFed od roku 2022 budou organizovány turnaje pro talentované sportovce a mládež.

 ♣ METODIKA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY TALENTOVANÉHO SPORTOVCE

TECHNICKÁ ÚROVEŇ
www.spastic.cz/technicke-principy-boccia-treninkova-prirucka
V tomto stupni by mělo docházet pouze k drobným změnám techniky. Tvořivým využíváním herních dovedností a práce s detailem v herních podmínkách a zatížení dochází ke zdokonalování.

STRATEGIE, TAKTIKA A ČINĚNÍ ROZHODNUTÍ
www.spastic.cz/takticke-principy-boccia-treninkova-prirucka
Sportovci trénují nastavenou strategii ve svých pozicích pro hru týmů a párů a také pro hru v jednotlivcích. Pozice hráčů při hře v týmech a párech určuje trenér s ohledem na fyzické profily hráčů. V této úrovni je kladen důraz je kladen na rozvoj taktických a strategických dovedností pro soutěžní situace. Sportovci mohou identifikovat více řešení pro každou situaci a upevňují si proces činění rozhodnutí

FYZICKÁ PŘÍPRAVA A ROZVOJ MENTÁLNÍ PŘIPRAVENOSTI
www.spastic.cz/rozvoj-sportovce-paralympijsky-sport-boccia
Protahování a kondiční cvičení jsou stále důležité a také mírný silový trénink pod dohledem cvičitele či fyzioterapetua. Cvičení a protahování je dobré provádět 3 až 5krát týdně. Doporučuje se křížový trénink například s plaváním a využití regeneračních procedur jako kompenzace jednostranné zátěže. Objem cvičení se může u jednotlivých sportovců lišit podle fyzických omezení jejich postižení, neměl by však přesáhovat 90 minut. Poskytováno by mělo být poradenství o výživě a stravovacích návycích a o vlivu denního režimu a životosprávy na sportovní výkon.

Hráči na této úrovni by měli mít přístup k certifikovanému sportovnímu psychologovi. Ten může cestovat s týmem na mezinárodní či domácí turnaje. Sportovci jsou nezávislí, pozornost je vhodné věnovat psychickým stavům a jejich ovládání během hry. Dosaženo je plné schopnosti logického usuzování a chápání herních procesů.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
www.spastic.cz/sportovni-vybava-boccia
Sportovci na úrovni talentovaných sportovců mají optimální osobní vybavení. Míče, rampy a herní vozíky jsou přizpůsobeny jejich potřebám a mají zásadní význam na kvalitu sportovního výkonu. Sportovci mohou mít či si začít budovat specifické míče pro hru s konkrétními soupeři či na své individuální herní strategie.

 ♣ SPORTOVNÍ ČINNOST TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ

Pro talentované sportovce jsou určeny následující aktivity a informace tak, aby byli připraveni na vstup do reprezentace.

 • účast na turnajích národní úrovně
 • soustředění talentovaných sportovců
 • talentovaní sportovci se mohou účastnit soustředění reprezentace jako sparing partneři
 • poradenství v oblasti sportovního vybavení dle nejnovějších trendů a pravidel BISFed
 • poradenství týkající se zásad správných tréninkových návyků
 • materiál pro videonalýzy
 • příprava hráče na mezinárodní klasifikaci
 • absolvování vzdělávacího antidopingového programu

Dlouhodobě vysoké a kvalitní sportovní výkonnosti lze dosáhnout pouze odborně a systematicky vedenou sportovní přípravou. Po dobu sportovního vývoje se sportovcem pracují trenéři a odborníci z oblasti fyzioterapie, kondičního rozvoje či psychologie.

 ♣ BISFED TURNAJE A MEZINÁRODNÍ TURNAJE  DOPORUČENÉ BISFED

Dle návrhu nové struktury mezinárodních turnajů BISFed budou organizovány turnaje pro talentované sportovce, rozdělené dle věkové hranice hráčů.

Na národní úrovni se mezinárodnímu vývoji přizpůsobíme a talentovaní sportovci budou rozděleni do dvou skupin:

 • TALENTOVANÍ SPORTOVCI DO 21 LET
 • TALENTOVANÍ SPORTOVCI NAD 21 LET

TURNAJE PRO MLÁDEŽ A TALENTOVANÉ SPORTOVCE by měli být dle návrhu Mezinárodní federace sportu boccia BISFed tyto:

BISFed TURNAJE - NEBODOVANÉ

 • BISFed bude mít snahu na tyto turnaje poskytnout rozhodčí a klasifikátory z důvodu přísunu odborných znalostí.  Příkladem nebodovaného BISFed turnaje by mohlo být subregionální mistrovství a hry pro mládež.
 • BISFed turnaje se mohou účastnit pouze týmy národních členských organizací.

TURNAJE BEZ ZASTŘEŠENÍ BISFED

 • S cílem podpořit rozvoj sportu boccia se BISFed bude snažit podporovat další turnaje (například národní mistrovství) poskytováním technických rad a odborných znalostí, pokud je k dispozici zdroj.

V případě nominace talentovaného sportovce na turnaj pod hlavičkou BISFed, kdy je sportovec přihlášen prostřednictvím platformy členské národní organizace, která jej vysílá a zastřešuje, se stává z talentovaného sportovce reprezentant. Sportovec obdrží informace o turnaji, předběžný finanční rozpočet a návrh možností financování. Kromě písemné formy proběhne se sportovcem také konzultace v souvislosti s účastí v divizi párů či týmů týkající se návrhu společných soustředění, konceptu ročního tréninkového plánu a úpravu obsahu tréninkových jednotek s ohledem na účast v páru či týmu.

 ♣ FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ

Pro financování talentovaných sportovců nebyl vypsán Ministerstvem školství a tělovýchovy samostatný program. Dle podmínek programu MŠMT Sportování bez bariér - výzva č.3, měli být použity finanční prostředky na úhradu nákladů na účast talentovaných sportovců na mezinárodních akcích z dotace pro TJ/SK.

Sportovní příprava a účast na BISFed turnajích jsou však velmi nákladné a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty si mnohdy nemohli dovolit tak velkou investici, proto jsme v naší organizaci zavedli postup pro financování aktivit talentovaných sportovců z jiných zdrojů. Tento postup se nám osvědčil a v minulosti jsme dokázali získat finance tak, abychom všem hráčům v týmu talentovaní sportovci finančně pokryli účast na soustředění a BISFed turnajích. Zachováme jej tedy i nadále.

Současně je naší vizí tento systém rozšířit využitím marketingových a propagačních aktivit. Rádi bychom nastavili mediální obraz o paralympijském sportu boccia na takovou úroveň, aby se sponzorství sportu boccia stalo atraktivní pro sponzory, kteří přinesou finanční prostředky nutné k dalšímu zlepšování sportovní činnosti nejen talentovaných sportovců.

Postup pro získávání financí pro činnost talentovaných sportovců  je následující:

 • Na základě ročního plánu hráče je zpracován předběžný rozpočet (zaslán společně s nominací).  Všechny nominační dokumenty jsou zasílány sportovcům i TJ/SK.
 • Talentovanému sportovci je vytvořen profil v prostoru svazového webu a profil sportovce v podobě pdf.
 • Je vytvořena žádost o finanční prostředky na určitou akci, například na konkrétní BISFed turnaj.
 • Je vytvořen nominační list na konkrétní sportovní akci, na kterou bude sportovec či svaz (v případě žádosti právnické osoby) žádat.
 • Pokud se žádost týká nákladů v tréninkové přípravě (například finanční náklady na soustředění ke konkrétnímu BISFed turnaji), je přikládána k žádostem i písemná tréninková příprava ke konkrétnímu turnaji.
 • Společně se sportovcem jsou vytipováni případní sponzoři.
 • Série dokumentů je zaslána po ústní dohodě vedoucí RTB a případného sponzora.
 • Sportovci pomůžeme zpracovat žádost a dále asistujeme při komunikaci se sponzorem.
 • V případě, že žadatelem musí být právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po dohodě mateřský klub, který obdrží všechny podporující materiály.

 • V případě finančních prostředků, který sponzor chce zaslat na účet federace, je zde možnost zřídit podúčet hráče pod bankovním účtem federace.
 • Účetní agendu budeme i nadále zajišťovat prostřednictvím našeho účetního oddělení, které zároveň v případě potřeby pomáhá sportovcům se zpracováním jejich žádostí o dotace a následným vyúčtováním, pokud takovou pomoc vyžadují.

V případě zájmu je možné sportovci založit transparentní účet a na činnost reprezentace máme dlouhodobě založenou sbírku u Nadačního fondu Emil.

SYSTÉM SPORTOVNÍ ČINNOSTI