NÁRODNÍ KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA

paralympijský cyklus 2021–2024

Sport boccia se v posledním paralympijském cyklu na mezinárodní úrovni dynamicky rozvinul a je nezbytné, aby v ČR existoval účinný systém, kterým se bude rozvíjet na  také národní úrovni. Koncepce paralympijského sportu boccia popisuje organizační strukturu a systém turnajů mezinárodní a národní úrovně. Dále se zaměřuje na tvorbu a rozvoj sportovního prostředí – postupný sportovní vývoj hráčů a nastavení kvalifikace národních rozhodčích, trenérů a klasifikátorů.

Národní koncepce paralympijského sportu boccia je v písemné formě od roku 2016 a je pravidelně aktualizována v souladu s vývojem sportu boccia na mezinárodní úrovni.

1. STRUKTURA ORGANIZACÍ NA MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI

1.1 MEZINÁRODNÍ ÚROVEŇ - ČLENSTVÍ A NAŠE AKTIVITY V BISFED

1.1.1 Mezinárodní sportovní autorita
1.1.2 Členství v BISFed
1.1.3 Spolupráce s BISFed

1.2 STRUKTURA ORGANIZACÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI

1.2.2 Národní sportovní autorita
1.2.2 Začlenění dalších sportovních svazů
1.2.3 Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
1.2.4 Diagram struktury organizací
 

2. STRUKTURA TURNAJŮ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ

2.1 TURNAJE NÁRODNÍ ÚROVNĚ

2.1.1 Typy turnajů
2.1.2 Pořadatelé
2.1.3 Hráči
2.1.4 Herní systém
2.1.5 Pravidla
2.1.6 Financování
2.1.7 Národní žebříček hráčů

2.2 BISFED TURNAJE

2.2.1 Typy mezinárodních turnajů
2.2.2 Účastníci mezinárodních turnajů
2.2.3 Aktuální informace, úpravy a návrh změn struktury mezinárodních turnajů 2021-2024
2.2.4 Kvalifikační systém mezinárodní úrovně
2.2.5 Světový žebříček hráčů
 

3. SPORTOVNÍ VÝVOJ HRÁČE

3.1 NOVÝ HRÁČ

3.1.1 Nábor nových hráčů
3.1.2 Postupné budování pozitivního vztahu ke sportu
3.1.3 Postup hráče na rekreační úroveň

3.2 HRÁČ REKREAČNÍ ÚROVNĚ

3.2.1 Hráč rekreační úrovně - definice
3.2.2 Metodika sportovní přípravy a sportovní činnost hráče rekreační úrovně
3.2.3 Postup hráče do výkonnostní úrovně

3.3 HRÁČ VÝKONNOSTNÍ ÚROVNĚ

3.3.1 Hráč výkonnostní úrovně - definice
3.3.2 Metodika sportovní přípravy a sportovní činnost hráče výkonnostní úrovně
3.3.3 Postup do týmu talentovaní sportovci

3.4 TALENTOVANÝ SPORTOVEC

3.4.1 Identifikace talentovaných sportovců
3.4.2 Metodika sportovní přípravy talentovaného sportovce
3.4.3 Sportovní činnost talentovaných sportovců
3.4.4 Nebodované turnaje pod hlavičkou BISFed a turnaje doporučené BISFed
3.4.5 Financování talentovaných sportovců

3.5 REPREZENTANT

3.5.1 Nominace reprezentanta
3.5.2 Reprezentant ČR
3.5.3 Sportovní činnost, dokumentace a oblasti konzultací pro reprezentanty
3.5.4 Účast na BISFed turnajích
3.5.5 Zdroje financování reprezentanta
 

4.  BOCCIA ROZHODČÍ

4.1 KVALIFIKAČNÍ ŘÁD ROZHODČÍCH

4.2 Seznam národních rozhodčích

5. BOCCIA TRENÉR

5.1 KVALIFIKAČNÍ ŘÁD PRO TRENÉRY

5.2 Role, činnost a odpovědnost trenéra
5.3 Lektor trenérských kurzů
5.4 Seznam certifikovaných trenérů

6. BOCCIA KLASIFIKÁTOR

6.1 KVALIFIKACE, VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKACE KLASIFIKÁTORŮ

6.1.1 Boccia klasifikátor - národní úroveň
6.1.2 Boccia klasifikátor - mezinárodní úroveň
6.1.3 Diagramy a dokumenty pro klasifikátory
 

7. PROPAGACE A FINANCOVÁNÍ

  • DIAGRAMY K NÁRODNÍ KONCEPCI

SYSTÉM SPORTOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA TURNAJŮ