NÁRODNÍ KONCEPCE PARALYMPIJSKÉHO SPORTU BOCCIA

paralympijský cyklus 2021–2024

Sport boccia se v posledním paralympijském cyklu na mezinárodní úrovni dynamicky rozvinul a je nezbytné, aby v ČR existoval účinný systém, kterým se bude rozvíjet na národní úrovni.
Koncepce paralympijského sportu boccia popisuje organizační strukturu a systém turnajů mezinárodní a národní úrovně. Dále se zaměřuje na tvorbu a rozvoj sportovního prostředí – postupný sportovní vývoj hráčů a nastavení kvalifikace národních rozhodčích, trenérů a klasifikátorů.

Národní koncepce paralympijského sportu boccia je v písemné formě od roku 2016.

1. STRUKTURA ORGANIZACÍ NA MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ ÚROVNI

1.1 Mezinárodní úroveň
1.1.1 Mezinárodní sportovní autorita
1.1.2 Členství v BISFed

1.2 Struktura organizací národní úrovně
1.2.2 Národní sportovní autorita
1.2.2 Začlenění sportovních svazů
1.2.3 Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

1.3 Diagram struktury organizací

2. STRUKTURA TURNAJŮ NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNĚ

2.1 Turnaje národní úrovně
2.1.1 Pořadatelé
2.1.2 Hráči
2.1.3 Herní systém
2.1.4 Pravidla
2.1.5 Financování
2.1.6 Národní žebříček

2.2 Turnaje mezinárodní úrovně a kvalifikace – BISFed
2.2.1 Účastníci mezinárodních turnajů
2.2.2 Návrh struktury mezinárodních turnajů 2021-2024
2.2.3 Kvalifikační systém mezinárodní úrovně

3. SPORTOVNÍ VÝVOJ HRÁČE

3.1 Nový hráč
3.1.1 Oslovení a motivace
3.1.2 Postup hráče na rekreační úroveň

3.2 Hráč rekreační úrovně
3.2.1 Sportovní činnost hráče rekreační úrovně
3.2.2 Postup hráče do výkonnostní úrovně

3.3 Hráč výkonnostní úrovně
3.3.1 Sportovní činnost hráče výkonnostní úrovně
3.3.2 Postup na úroveň talentovaného sportovce výkonnostní úrovně

3.4 Talentovaní sportovci
3.4.1 Identifikace talentovaných sportovců
3.4.2 Sportovní činnost talentovaných sportovců
3.4.3 Financování talentovaných sportovců
3.4.4 Postup na úroveň reprezentant a účast na turnajích pod hlavičkou BISFed

3.5 Reprezentant ČR
3.4.1 Podmínky zařazení hráče do reprezentace
3.4.2 Pravidla reprezentačního týmu
3.4.3 Sportovní činnost reprezentanta
3.4.4 Zdroje financování reprezentanta
3.4.5 Účast na BISFed turnajích

4.  NÁRODNÍ ROZHODČÍ

4.1 Diagram cesty rozhodčího, kurzů a praxe

4.2 Kvalifikační stupně rozhodčího
4.2.1 Rozhodčí – čekatel
4.2.2 Národní rozhodčí – úroveň 1
4.2.3 Národní rozhodčí – úroveň 2
4.2.4 BISFed mezinárodní rozhodčí

5. PROFESNÍ RŮST TRENÉRA

5.1 Diagram profesního růstu trenéra

5.2 Kvalifikační stupně trenéra
5.2.1 Asistent trenéra
5.2.2 Boccia trenér
5.2.3 Asistent trenéra reprezentace
5.2.4 Trenér reprezentace

6. PROFESNÍ RŮST KLASIFIKÁTORA

6.1 Diagram profesního růstu klasifikátora

6.2 Kvalifikace klasifikátora
6.2.1 Zájemce o získání znalostí klasifikačního systému
6.2.2 Klasifikátor národní úrovně
6.2.3 BISFed mezinárodní klasifikátor – úroveň 1
6.2.4 BISFed mezinárodní klasifikátor – úroveň 2
6.2.5 BISFed mezinárodní klasifikátor – úroveň 3
6.2.6 Hlavní klasifikátor BISFed

7. PROPAGACE A FINANCOVÁNÍ

7.1 Spolupráce s médii a organizacemi

7.2 Způsoby zajištění financí